W skład trzyosobowego zarządu weszli ponadto: Andrzej Laskowski jako wiceprezes i Małgorzata Głąbicka jako członek zarządu.

"Nowa kadencja zarządu rozpocznie się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia sprawozdań za 2008 rok, które zostało zwołane na 16 czerwca 2009 roku" - głosi komunikat.

Kwiatkowski był w latach 1998-2004 prezesem Telewizji Polskiej. Od 2006 roku prowadzi własną działalność doradczą. Wcześniej w tym roku został członkiem rady nadzorczej Hawe.

W ub. tygodniu Hawe podało, że ZWZ będzie głosować nad wnioskiem zarządu o przeznaczenie całego zysku z 2008 r. na kapitał rezerwowy.

Grupa Hawe miała po audycie 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 14,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 1,16 mln zł zysku netto wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej.

W I kwartale spółka miała 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 4,55 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 9,24 mln zł wobec 3,57 mln zł rok wcześniej.