Giełdowa spółka chce zaistnieć na szybko rosnącym rynku gier wideo na platformy typu smartphone (iPhone, Android, BlackBerry, itp.). Zamierza do końca marca powołać firmę zależną, która zajmowała się będzie tworzenie i wydawanie gier na platformy smartphone.

City Interactive stawia przed nią wysokie wyzwania. Podmiot ma już w bieżącym roku osiągnąć pierwsze przychody. W 2012 r. obroty spółki mają stanowić istotną część przychodów technologicznej grupy.