"Zarząd spółki informuje jednocześnie, iż Wojciech Bieńkowski złożył w dniu wczorajszym rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej, spełniając tym samym warunek objęcia w dniu dzisiejszym funkcji w zarządzie spółki" - czytamy w komunikacie.

Grupa 4fun Media jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4fun Media jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen.