Gazowe połączenie już jest, ale nowa elektrownia w Dolnej Odrze łapie opóźnienie

Gaz-System przekazał do eksploatacji gazociąg przyłączeniowy Przywodzie - Dolna Odra w Elektrowni PGE Gryfino 2050, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej. Dzięki inwestycji Gaz-System dwa bloki gazowo-parowe będą zasilane gazem ziemnym. Jednak dwa miesiące temu PGE podała, że blok będzie gotowy blisko 5 miesięcy później, za co czekają na nią już kary finansowe.

Publikacja: 26.09.2023 15:27

Elektrownia Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra

Foto: materiały prasowe

Jak powiedziała pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, budowa bloków gazowo-parowych oraz infrastruktury sieciowej zasilającej w gaz te obiekty ma strategiczne znaczenie nie tylko dla regionu zachodniopolskiego, ale również dla bezpieczeństwa energetycznego całego kraju. 

Gazociąg zapewni gaz dla budowanych dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni PGE Gryfino 2050 o łącznej mocy 1340 MW. Gaz-System, operator systemu gazociągów w Polsce w ciągu 14 miesięcy (licząc od momentu podpisania umowy z wykonawcą do odbioru technicznego) wybudował gazociąg łączący nowo budowaną elektrownię gazowo-parową z krajowym systemem przesyłowym. Gaz będzie pochodził z terminala LNG w Świnoujściu oraz gazociągu Baltic Pipe. Elektrownia zastąpi stare bloki na węgiel. 

Gazociąg przyłączeniowy relacji Przywodzie - PGE Gryfino 2050 ma 63 km długości, a jego trasa przebiega przez siedem gmin województwa zachodniopomorskiego: Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Bielice, Banie, Gryfino, Widuchowa.

O ile gazociąg już jest to elektrownia na gaz łapie opóźnienie. PGE Gryfino 2050, spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej, poinformowała w lipcu że przekazanie inwestycji do eksploatacji dwóch bloków gazowych o mocy 700 MW każda w elektrowni Dolna Odra opóźni się. Datę tę przesunięto z 11 grudnia 2023 r. na nie później niż 30 kwietnia 2024 r. Nowa inwestycja miała wejść do dyspozycji operatora systemu energetycznego, a więc Polskich Sieci Elektroenergetycznych, z początkiem 2024 r.

Spółka ma zawarty z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi kontrakt mocowy, za jego niedotrzymanie są kary finansowe – i takowe spotkają spółkę, z czym pogodziła się już PGE. "Zgodnie z umową bloki gazowe w Gryfinie powinny być w dyspozycji PSE od 2 stycznia 2024 r., czyli pierwszego dnia roboczego w 2024 r. W przypadku niedotrzymania tego terminu naliczona zostanie kara umowna, której wysokość wynika z zapisów ustawy o rynku mocy" – informowała nas PGE. Aukcję w ramach rynku mocy dla tej inwestycji spółka wygrała pod koniec 2019 r. Kontrakt dotyczy 17 lat, a cena maksymalna za energię sięgnęła blisko 270 zł/kW/rok.

PSE tłumaczą, że przed rozpoczęciem dostaw energii spółka musi najpierw osiągnąć tzw. Operacyjny Kamień Milowy. Spełnienie tych wymagań oznacza, że jednostka jest zdolna do świadczenia obowiązku mocowego oraz zostały poniesione na nią odpowiednie nakłady finansowe. Jeżeli nie zostanie on osiągnięty, aż do czasu osiągnięcia tego punktu właściciel kontraktu nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. "W pierwszym roku za każdy miesiąc opóźnienia nałożona zostanie na niego również kara w wysokości 5 proc. wartości wynagrodzenia obliczonego na podstawie obowiązku mocowego tej jednostki i najwyższej ceny zamknięcia aukcji mocy dotyczącej roku dostaw 2024" informowały nas PSE. PGE zaś zapewnia, że będzie chciało jak najszybciej spełnić te wymagania, aby kara była możliwie jak najmniejsza.

Skąd opóźnienie wartej 4,7 mld zł inwestycji? Jak tłumaczy PGE, wydłużenie terminu realizacji umowy spowodowane jest wystąpieniem zdarzeń o charakterze siły wyższej, a wykonawca, a więc konsorcjum firm General Electric Global Services (lider konsorcjum), General Electric International oraz Polimex-Mostostal, wykazał ich wpływ na realizację zobowiązań kontraktowych i możliwość należytej realizacji kontraktu. Jednocześnie firma zaznacza, że zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Surowce i paliwa
Firmy inwestują w przerób odpadów
Materiał Promocyjny
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Surowce i paliwa
Czeski projekt Orlenu
Surowce i paliwa
Prezes PGE: nadal realizujemy plan odejścia od węgla
Surowce i paliwa
Bogdanka na dużym plusie
Materiał Promocyjny
Pierwsze święta z AI, czyli prostsza droga prezentu do klienta
Surowce i paliwa
Idą zmiany na krajowym rynku paliw płynnych
Materiał partnera
Bogdanka na dużym plusie