Ale równocześnie ponad 40 proc. potrafi podjąć decyzję dotyczącą zakupu jakiegoś dobra w sposób impulsywny (bez starannego zastanowienia, czy ich na to stać, czy nie), a co czwarta osoba nie płaci w terminie swoich rachunków. Średni dług osoby wpisanej do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynosi obecnie 21 940 zł, a więc o 13,9 proc. więcej niż rok temu. Oznacza to, że przeciętnie zarabiający dłużnik na spłatę zobowiązań musi pracować 3 miesiące i 20 dni, przeznaczając na ten cel całą pensję. Co więcej, Polacy nie budują poduszki finansowej na przyszłość – tylko 25 proc. ma zgromadzone oszczędności na minimum pół roku (co daje nam 21. miejsce w Europie). To pokazuje jak nieprzygotowani jesteśmy na różne sytuacje życiowe, np. utratę pracy. Z niepokojem myślimy też o emeryturze, obawiając się o swoją sytuację finansową. Polska zajmuje ostatnie miejsce w Europie pod względem pewności obywateli co do zachowania godziwych warunków życia na emeryturze.

59 %

Polaków uważnie monitoruje swoje sprawy finansowe, ale równocześnie ponad 40 proc. potrafi podjąć decyzję dotyczącą zakupu jakiegoś dobra w sposób impulsywny

25 %

Polacy nie budują poduszki finansowej na przyszłość: tylko taki odsetek ma zgromadzone oszczędności na minimum pół roku (co daje nam 21. miejsce w Europie).

Te dane potwierdzają potrzebę edukacji finansowej i wsparcia w odpowiedzialnym zarządzaniu finansami osobistymi. Dlatego mBank obrał ten właśnie aspekt za pierwszy cel realizowany w ramach deklaracji dotyczącej wspierania zdrowia finansowego i bankowości włączającej organizacji UNEP-FI (Inicjatywy Finansowej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska). Tym celem jest zwiększanie i utrzymanie odporności finansowej i finansowego dobrostanu Polaków, poprzez wsparcie w zarządzaniu wydatkami oraz budowaniu poduszki finansowej. Cel mBanku wyznaczony wraz z UNEP-FI to zwiększenie do min. 50 proc. odsetka klientów którzy uważają, że są odporni finansowo. Ma w tym pomóc Menadżer Finansów, dostępny w aplikacji mobilnej mBanku oraz serwisie transakcyjnym. Poprzez prezentowanie bieżących wpływów i wydatków, ich kategoryzację oraz porównywanie w czasie pozwala on analizować bieżące finanse i zarządzać nimi.

Czytaj więcej

Stopy NBP depozytom jeszcze długo nie zaszkodzą. Inflacja tak