Odsetki w górę i w dół | Od 22 stycznia Credit Agricole Bank Polska zmienił tabele oprocentowania kont. Oprocentowanie lokaty terminowej o stałej stopie procentowej zakładanej w Pakiecie Zyskowny Duet w połączeniu z Funduszem Amundi Parasolowy FIO wynosi obecnie przy podziale 50/50 9 proc., a gdy lokata stanowi 70 proc. Duetu – 7,5 proc. Bank obniżył do 6 proc. oprocentowanie lokat terminowych o stałej stopie procentowej zakładanych w ofercie na nowe pieniądze i do 100 tys. zł maksymalną wartość tych lokat. Wzrosła marża banku, stosowana przy obliczaniu zmiennego oprocentowania odnawianych lokat dynamicznych i lokat terminowych. Oznacza to, że aktualne oprocentowanie się obniżyło.