Złe wieści z Airway Medix

Spłata drugiej raty zadłużenia wobec Discount Banku nie została uregulowana przez giełdową spółkę w ustalonym przez strony terminie. Co dalej?

Publikacja: 02.04.2024 09:32

Złe wieści z Airway Medix

Foto: Fotorzepa

Na akcjach Airway Medix we wtorek przeważa podaż. Przed godz. 10 kurs spada o ponad 3 proc. Inwestorów zaniepokoiła informacja, która napłynęła ze spółki. Na dzień 31 marca 2024 r. wymagalna stała się spłata drugiej raty zadłużenia wobec Discount Banku. Nie została uregulowana przez spółkę w ustalonym przez strony terminie.

Airway twierdzi, że bank został poinformowany o tej sytuacji z wyprzedzeniem.

„Spółka pozostaje w stałym kontakcie z bankiem, który wykazuje duże zrozumienie dla sytuacji spółki i jest w trakcie rozmów z bankiem dotyczących przesunięcia ustalonego terminu spłaty zadłużenia” - czytamy w raporcie bieżącym.

Airway wyjaśnia, że jedną z przyczyn tej sytuacji jest wniesione powództwo o stwierdzenie nieważności i ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczącej podwyższenia kapitały zakładowego.

„Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego emitent nie podjął jednak ostatecznych decyzji co do potencjalnych działań, jakie mogłyby zostać podjęte w związku z wniesionym powództwem, tym niemniej spółka w oparciu o wstępne i niewiążące zapewnienia nowego niemieckiego inwestora co do dalszego finansowania Airway Medix, podtrzymuje intencję podwyższenia kapitału zakładowego” - czytamy w raporcie.

Airway Medix w lutym zapowiadał, że kontynuuje prace związane z komercjalizacją rozwiązań medycznych i koncentruje się na globalnej ekspansji, w tym przede wszystkim na rynku amerykańskim i zachodnioeuropejskim. Zarząd sygnalizował, że nowi inwestorzy nie wykluczają dual listingu na niemieckiej lub amerykańskiej giełdzie.

- Priorytetem jest dla nas rozwój produkcji i dystrybucji rozwiązań Airway Medix. Jestem przekonany, że już w I półroczu tego roku będziemy mogli dostarczyć pierwszy z nich na rynek. Finalizujemy rozmowy z producentami i dystrybutorami - informował Peter Kröner członek zarządu Airway Medix.

Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej wycena rynkowa wynosi obecnie 21 mln zł. Kurs porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym.

Medycyna i zdrowie
Medicalgorithmics chce odbudować przychody w USA
Medycyna i zdrowie
Medicalgorithmics: Spadek znaczenia rynku USA w przychodach
Medycyna i zdrowie
Captor z niższą wyceną i pozytywną rekomendacją
Medycyna i zdrowie
Pozytywne wieści z Mabionu. Kurs rośnie
Medycyna i zdrowie
Dobre wieści z Urteste. Kurs w górę
Medycyna i zdrowie
Synthaverse stawia na ekspansję