Informacja została pozytywnie przyjęta przez rynek. W trakcie pierwszych minut środowej sesji akcje Ryvu drożały nawet o ponad 9 proc. - Otrzymane fundusze pomogą przyspieszyć realizację projektów onkologicznych Ryvu, zarówno tych na wczesnych etapach rozwoju, jak i programów w fazie badań klinicznych, w tym projektu RVU120, który wykazuje wczesne oznaki skuteczności w leczeniu nowotworów hematologicznych i guzów litych – wyjaśnia Paweł Przewięźlikowski, prezes Ryvu Therapeutics.

Celem umowy z EBI jest wsparcie rozwoju cząsteczki RVU120 - wysoce selektywnego, podawanego doustnie wiodącego kandydata klinicznego Ryvu badanego u pacjentów z nawrotną lub oporną na leczenie postacią ostrej białaczki szpikowej (AML) lub z zespołem mielodysplastycznym (MDS) oraz w guzach litych (w fazach 2/3), a także wsparcie innych projektów spółki znajdujących się na wcześniejszych etapach rozwoju. - Finansowanie w przeważającej części zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na badania kliniczne, niezbędne działania umożliwiające uzyskanie zgód regulacyjnych, wewnętrzne badania i rozwój związane z odkrywaniem leków oraz kosztów związanych z ochroną własności intelektualnej – wyjaśnia Ryvu w komunikacie.

Środki zostaną udostępnione przez EBI w ramach finansowania venture debt, dostosowanego do specyficznych potrzeb finansowych szybko rozwijających się, innowacyjnych firm.

Spółka podała, że finansowanie wypłacane będzie w trzech transzach: transza A i B w wysokości 8 mln euro każda oraz transza C w wysokości 6 mln euro. Transze mogą zostać wypłacona spółce w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Spółka zobowiązana jest do spłaty każdej z wypłaconych transz w jednej racie po upływie 5 lat od jej uruchomienia. Oprocentowanie dla transzy A wynosić będzie 3 proc. w skali roku, dla transzy B 2,7 proc. w skali roku, a dla transzy C 2,4 proc. w skali roku. Odsetki od każdej transzy będą płatne w skali roku. Wypłata każdej z transz uzależniona jest od spełnienia przez spółkę warunków określonych w umowie, dotyczących przede wszystkim rozwoju klinicznego związku RVU120. - Niezależnie od podpisanej umowy spółka będzie kontynuować działania zmierzające do zabezpieczania źródeł finansowania jej działalności. Decyzje o wykorzystaniu konkretnych rozwiązań podyktowane będą interesem spółki i jej akcjonariuszy oraz uzależnione będą od zewnętrznych warunków gospodarczych wpływających na realizację planów spółki – podkreśla zarząd Ryvu.