NanoSanguis, spółka zależna grupy, opracowuje produkt do transportu organów na duże odległości. Jeszcze w tym roku spółka chce rozpocząć proces rejestracji produktu w amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz Europejskiej Agencję Leków (EMA).

– Dostępność organów do transplantacji jest uzależniona głównie od czasu, w jakim organy transportowane są od dawcy do biorcy. Produk daje możliwość transportu organów na duże odległości w specjalnie stworzonym urządzeniu transportującym. Mamy nadzieję, że organy perfundowane płynem będzie można przechowywać przez wiele dni, transportować na duże odległości, a nawet prowadzić pozaustrojowy proces leczenia i regeneracji pobranego organu. Pozwoli to stosować do przeszczepów również organy słabej jakości, które obecnie są odrzucane – wyjaśnia Marek Borzestowski, prezes NanoGroup.

Produkt byłby kompatybilny z każdą grupą krwi. Obecnie trwają badania, których celem jest ocena efektywności i bezpieczeństwa.

Kapitalizacja spółki przekracza 19,5 mln zł przy cenie 1,4 zł za akcję.