Zgodnie z oczekiwaniami Fed podniósł stopy o 50 pkt baz. i przedstawił harmonogram redukcji bilansu. Po komunikacie z posiedzenia FOMC rynek nadal wycenia 200 pkt baz. podwyżek do końca roku. EBC także nie zaskoczył. Brak było nowych szczegółów. Najpierw nastąpi koniec skupu aktywów, a dopiero potem podwyżki stóp. Rynek przewiduje, że koniec QE nastąpi do końca III kwartału, pierwsza podwyżka będzie we wrześniu. Jednak rośnie prawdopodobieństwo, że skup zakończy się w czerwcu, a decyzja o podwyżce będzie w lipcu.

Odbiór posiedzenia Fed jako „gołębiego" przyczynił się do zwyżek rentowności na rynkach bazowych. Tym razem towarzyszył mu większy wzrost na długim końcu krzywej. Rentowność papierów USA o terminie wykupu do trzech lat spadła o kilka okt baz. natomiast dziesięcioletnich o 24 pkt baz., a 30-letnich o prawie 30 pkt baz. Niemiecka krzywa dochodowości cała przesunęła się w górę, przy czym podobnie jak w przypadku USA stromość wzrosła. Papiery dwuletnie są kwotowane w rentowności o 3 pkt baz. wyżej, dziesięciolatki zaś o 24 pkt baz. Rynki zaczęły więc wyceniać mniej radykalne zaostrzenie polityki pieniężnej (krótki koniec krzywej bez zmian), co może zaowocować dłuższym schodzeniem z wysokiej inflacji (długi koniec do góry). Papiery dziesięcioletnie przebiły psychologiczne poziomy 3 proc. w USA i 1 proc. w Niemczech.