ESRS 1 Wymogi ogólne: cechy informacji i należyta staranność

W ramach podstawowych wymagań dotyczących sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju w ESRS 1 Wymogi Ogólne jednymi z ważniejszych są te, które dotyczą jakości ujawnianych informacji. Zawarte są w punkcie drugim i rozwinięte w Dodatku B. Dotyczą one wszystkich informacji w raportach i powinny być stosowane jako filtr, wpływający na to, co zostanie zamieszczone w sprawozdaniu.

Publikacja: 24.02.2024 16:58

Piotr Kowalik Of Counsel w Eversheds Sutherland Poland

Piotr Kowalik Of Counsel w Eversheds Sutherland Poland

Foto: materiały prasowe

Kluczowymi cechami informacji są przydatność i wierne odzwierciedlenie. Informacja jest przydatna, jeśli może być istotna z perspektywy odbiorców/odbiorczyń, czyli może wpłynąć na ich decyzje. Bierzemy tutaj pod uwagę potencjalną wartość informacji z uwzględnieniem podwójnej istotności. Taka informacja może wspierać przewidywania lub potwierdzać dotychczasową ocenę. Z kolei jej istotność może zależeć także od sytuacji raportującego przedsiębiorstwa – taka sama informacja u innego przedsiębiorcy może nie być równie istotna.

Pozostało 89% artykułu

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji Parkiet.com

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Inwestycje
Michał Stajniak, XTB: Kakao na ścieżce złota, szuka rekordów
Inwestycje
Łańcuch wartości i jego rola w badaniu istotności
Inwestycje
Ujawnienia w ESRS dotyczące łańcucha wartości
Inwestycje
Pozyskanie danych z łańcucha wartości – bezpośrednich i pośrednich
Inwestycje
MŚP w łańcuchu wartości – granica informacyjna
Inwestycje
Andrzej Powierża, BM Citi Handlowy: Jestem optymistą co do banków, ale umiarkowanym