Kolejne dwuznaczne dane z polskiej oraz amerykańskiej gospodarki, zaskakująco wysoka inflacja bazowa w strefie euro i odbicie na rynkach akcji – tak ostatnie tygodnie podsumowują zarządzający PKO TFI.

„Pogorszeniu uległ wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) dla Polski. Spadł do poziomu 89,8 pkt z 90 pkt w styczniu (wartości poniżej 100 oznaczają nastroje poniżej długoterminowej średniej), przy czym w lutym znacząco pogorszyły się nastroje konsumentów. Dodatkowo dane dotyczące PKB za czwarty kwartał potwierdziły spadek rocznej dynamiki wzrostu do 2 proc. z 3,6 proc. w trzecim kwartale. Z analizy tych danych wynika, że po raz pierwszy od wybuchu pandemii mieliśmy do czynienia ze spadkiem wydatków gospodarstw domowych (minus 1,5 proc. rok do roku)” – wskazują eksperci PKO TFI.