Tyle też wynosił cel emisji 40 tys. akcji serii G po 35 zł. Środki mają pomóc firmie w uruchomieniu w tym roku produkcji w Browarach Bydgoskich oraz doposażeniu zakładu Browaru Profesja we Wrocławiu. Emisja trwała od 14 lutego do 1 marca i skierowana była głównie do już obecnych udziałowców Mazurskiej Manufkatury. Emisji nie wsparła platforma crowdfundingowa.

- Ostatnie dni i tygodnie nie są komfortowe dla interesariuszy rynku kapitałowego, dlatego tym bardziej cieszy okazane wsparcie wśród dotychczasowych akcjonariuszy, którzy widzą jak nasz biznes rozwinął się w ciągu ostatnich dwóch lat. To niezwykle budujące, gdy w tak przełomowym momencie, zarówno w kontekście rynkowym, jak i zbliżającego się debiutu giełdowego, spółka otrzymuje wsparcie od najbliższych współwłaścicieli – stwierdził prezes Mazurskiej Manufaktury Jakub Gromek.

Spółka oczekuje w tym momencie na uchwałę dotyczącą zatwierdzenia dokumentu informacyjnego i wyznaczenie pierwszego dnia notowań na NewConnect. W ubiegłym roku przychody Mazurskiej Manufaktury sięgnęły 10,1 mln zł i były o 4 proc. wyższe od tych z 2020 r. Strata netto wyniosła 0,3 mln zł. Zgodnie z prognozami spółki, w 2022 r. przychody mają sięgnąć 13,6 mln zł, a zysk netto – 0,9 mln zł. Co więcej, od zakończenia tego roku firma planuje wypłatę minimum 50 proc. zysków w formie dywidendy.