Agencja Bloomberga doniosła, że Concordia chce zaoferować wykupienie wszystkich akcji banku Rothschild & Co. w cenie wynoszącej 48 euro za 1 akcję. Cena ta byłaby wyższa od 19 proc. od poziomu zamknięcia z piątku. Transakcja ta wyceniałaby Rothschild & Co. na 3,7 mld euro. Concordia posiada już obecnie 38,9 proc. udziałów tego banku.

„Żaden biznes z naszej grupy nie potrzebuje dostępu do kapitału z rynków publicznych. Co więcej, każdy z naszych biznesów jest lepiej oceniany na podstawie długoterminowych wyników, niż na podstawie krótkoterminowych zysków. To sprawia, że prywatna kontrola nad grupą jest bardziej odpowiednia od notowań publicznych” – mówi komunikat Concordii.

Propozycja wykupu akcji francuskiego banku Rotszyldów pojawiła się około trzy miesiące po tym, jak w wieku 91 lat zmarł Evelyn de Rothschild, patriarcha rodu, dawna głowa jego brytyjskiej gałęzi.