Zamówienia na eksport i wywóz spadły w maju o 7% r/r i spadły o 6,3% w ujęciu miesięcznym.

"Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w maju br. była o 9,9% niższa niż rok wcześniej (w tym dla zamówień na eksport spadek wyniósł 7%). Niższe niż w maju ub. roku były nowe zamówienia w większości badanych działów, w tym najbardziej obniżyły się w podmiotach specjalizujących się w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz wyrobów tekstylnych (odpowiednio o ok. 22% i ok. 21%). Spadek wartości nowych zamówień w skali roku notowano także m.in. w produkcji: metali, urządzeń elektrycznych, papieru i wyrobów z papieru, pozostałego sprzętu transportowego oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (w granicach od ok. 14% do ok. 11%)" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.