Stopa bezrobocia najniższa w historii

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w kwietniu do 5,2 proc. z 5,4 proc. w marcu. Tak nisko w tym okresie nie była jeszcze nigdy we współczesnej historii Polski.

Publikacja: 25.05.2023 11:39

Stopa bezrobocia najniższa w historii

Foto: Adobestock

Jak podał w czwartek GUS, w urzędach pracy na koniec marca zarejestrowanych było niespełna 822 tys. osób, o 25 tys. mniej niż w marcu. To oznacza, że stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała z 5,4 do 5,2 proc. zamiast do 5,3 proc., jak przeciętnie szacowali ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści.

Spadek bezrobocia w kwietniu w stosunku do marca jest zjawiskiem sezonowym, powtarzającym się co roku. Ale stopa bezrobocia zmalała też w ujęciu rok do roku: o 0,4 pkt proc., tak jak w marcu. Patrząc z tej perspektywy, koniunktura na rynku pracy pozostaje dobra. Co więcej, wydaje się, że zaczęła się poprawiać, co znajduje odzwierciedlenie w nastrojach gospodarstw domowych.

W maju, jak pokazały opublikowane w środę wyniki badań nastrojów konsumenckich, wskaźnik pewności zatrudnienia znalazł najwyżej od września 2021 r. Tylko 30,4 proc. gospodarstw domowych spodziewa się w horyzoncie 12 miesięcy wzrostu poziomu bezrobocia. W kwietniu ten odsetek przekraczał 36 proc., a jeszcze pod koniec ub.r. 50 proc. Nawet w 2019 r., jeszcze przed wybuchem pandemii Covid-19, przewyższał 20 proc.

Na koniec kwietnia w urzędach pracy było niespełna 57 tys. ofert pracy, o 29 proc. mniej niż przed rokiem. W marcu zniżka była jeszcze większa, sięgała 35 proc. rok do roku. W samym kwietniu pojawiło się niewiele ponad 81 tys. ofert pracy, o 19 proc. mniej niż przed rokiem, ale w marcu liczba ofert spadła o ponad 30 proc. rok do roku.

Wcześniej GUS informował, że przeciętne (tzn. przeliczone na pełne etaty) zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (obejmuje podmioty z co najmniej 10 pracownikami) wzrosło w kwietniu o 7 tys. etatów po spadku w poprzednich dwóch miesiącach. O 1 tys. etatów zwiększyło się nawet zatrudnienie w przemyśle przetwórczym, które systematycznie malało od wiosny ub.r.

W czwartek GUS opublikował również wstępne wyniki ankietowego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kwartale. Z danych tych wynika, że w Polsce pracowało wówczas blisko 16,9 mln osób, o 0,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Ta liczba nigdy wcześniej nie była większa, choć tylko częściowo uwzględnia ona pracujących w Polsce imigrantów.

Liczba bezrobotnych według BAEL wynosiła w I kwartale br. niewiele ponad 0,5 mln osób, o 5,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Tak liczona stopa bezrobocia wyniosła 2,9 proc. w porównaniu do 3,1 proc. rok wcześniej. To również – podobnie jak w przypadku stopy bezrobocia rejestrowanego – najniższy wynik w historii w tym okresie roku.

Liczba osób aktywnych zawodowo (w wieku 15-89 lat), tzn. pracujących lub bezrobotnych, wyniosła niespełna 17,4 mln osób, o 107 tys. (0,6 proc.) więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik aktywności zawodowej (odsetek osób aktywnych zawodowo w całej populacji) zwiększył się do 58,4 proc. z 58 proc. na początku ub.r.

Gospodarka krajowa
Dodatkowe 24 mld zł deficytu w kasie państwa w tym roku
Materiał Promocyjny
DANONE wraz z partnerami uruchamia pionierski program recyklingu kubków po jogurcie
Gospodarka krajowa
Realizuje się scenariusz miękkiego lądowania
Gospodarka krajowa
Glapiński: lek na inflację dobrze działa
Gospodarka krajowa
System kaucyjny na Radzie Ministrów
Materiał Promocyjny
Największy ekran w domu, prawdziwa domowa instytucja
Gospodarka krajowa
Coraz większa zgoda w RPP
Gospodarka krajowa
Wyczekiwanie na niższe stopy