Aktywa regulowanych funduszy otwartych na całym świecie spadły w I kwartale w przeliczeniu na euro o 2,5 proc., do 65,7 bln, oraz o 4,4 proc. (do 72,9 bln) w przeliczeniu na dolary. Napływy do wszystkich funduszy sięgnęły w tym okresie 94 mld euro w porównaniu z 1023 mld euro w IV kwartale poprzedniego roku – wynika z opracowania EFAMA.

Napływy do funduszy na świecie w trzech pierwszych miesiącach tego roku były nie tylko wielokrotnie niższe niż w IV kwartale 2021 r., ale także niż w poprzednich takich okresach ubiegłego roku. W 2021 r. do funduszy otwartych trafiło razem aż 3490 mld euro, jednak był to czas rekordów, szczególnie w USA. Za pogorszenie wyników sprzedaży na początku tego roku najczęściej odpowiadały fundusze rynku pieniężnego. O ile w poprzednim roku w każdym kwartale napływy do nich przewyższały wpłaty, o tyle tym razem uciekło z nich 188 mld euro netto. Z drugiej strony do funduszy akcji trafiło aż 185 mld euro, choć i tak było to o około 61 mld euro mniej niż średnio w każdym kwartale 2021 r. Z funduszy obligacji wycofano 50 mld euro, natomiast do mieszanych wpłacono 90 mld euro netto.

– Pomimo wybuchu wojny w Ukrainie i nowych lockdownów w Chinach, fundusze akcji i mieszane nadal przyciągały napływy netto w I kwartale 2022 r. dzięki bardzo dobremu początkowi roku – komentuje Thomas Tilley, starszy ekonomista, EFAMA. – Z drugiej strony obawy o rosnącą inflację i politykę pieniężną uderzyły w fundusze obligacji – dodaje.

Pod względem geograficznym największym rynkiem pozostają oczywiście Stany Zjednoczone. Amerykańskie fundusze odpowiadały na koniec I kwartału za niemal połowę wszystkich aktywów zgromadzonych w funduszach otwartych. Kapitał ten skurczył się jednak we wspomnianym okresie o 5,5 proc., do 31,84 bln euro. Aktywa europejskich funduszy (30,7 proc. rynku) spadły zaś o 4,5 proc., do 20,19 bln euro.

Za niecałą połową aktywów funduszy na całym świecie (29,1 bln euro) z końcem I kwartału stały portfele akcji. Trzy miesiące wcześniej było w nich zgromadzonych jednak o 1,6 bln euro więcej. Spadek o 0,3 bln euro, do 12,2 bln euro, mają za sobą z kolei fundusze obligacji. O podobną kwotę skurczył się kapitał ulokowany w funduszach mieszanych. W funduszach rynku pieniężnego aktywa pozostały na podobnym poziomie, sięgającym 7,8 bln euro. Warto jednak zauważyć, że na rynkach zachodnich kapitał w tej grupie najczęściej się kurczył, a rósł w Australii, Kanadzie, Brazylii i Chinach.