W związku z tym depozytariusze w ciągu trzech miesięcy mogą przekazać zarządzanie funduszem innemu TFI. Z kolei TFI BDM w listopadzie przejęło większość funduszy Saturna TFI, któremu KNF również cofnęła zgodę na działalność. TFI BDM zyskało w ten sposób około 900 mln zł aktywów i zapowiadało dalszy rozwój, koncentrując się na funduszach sekurytyzacyjnych i pożyczkowych.

– Uważamy, że inwestorzy powinni przygotować się na wyzwania, jakie przyniesie 2020 r., koncentrując się na inwestycjach zapewniających prawdziwą dywersyfikację w stosunku do wysoce skorelowanych czynników ryzyka związanych z różnymi klasami aktywów – twierdzi Michael Hasenstab, zarządzający portfelami inwestycyjnymi w Templeton Global Macro. – Inwestorzy na całym świecie muszą stawić czoła wyjątkowym warunkom ekonomicznym, politycznym i finansowym, które mogą oznaczać początek okresu pełnego niebezpieczeństw. Szczególnie uważnie obserwujemy kilka najbardziej niepokojących kwestii, takich jak: rosnące ryzyko geopolityczne i napięcia handlowe, narastający populizm i polaryzacja sceny politycznej, nieposkromione wydatki pogłębiające deficyt w świecie rozwiniętym, niedoszacowana presja inflacji w Stanach Zjednoczonych oraz niskie stopy procentowe skłaniające inwestorów do kupowania aktywów o wyższym ryzyku, co z kolei prowadzi do zawyżonych poziomów wyceny w wielu obszarach rynku – wylicza Hasenstab. PAAN