O zyski z akcji było w zeszłym roku łatwo. Obligacje zgotowały horror

Portfele, które teoretycznie powinny dawać stabilność, w ubiegłym roku traciły na wartości. Niemałe grono funduszy dłużnych przyniosło nawet dwucyfrowe straty. W przypadku akcji trzeba było mieć dużego pecha, by nie zarobić.

Publikacja: 05.01.2022 05:31

O zyski z akcji było w zeszłym roku łatwo. Obligacje zgotowały horror

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Ubiegły rok w głowach inwestorów zapisze się jako fatalny czas funduszy dłużnych. Niestety, początek nowego roku przynosi dalszą przecenę papierów skarbowych.

Mocny rok akcji

Grudzień na GPW zaczął się dość kiepsko, jednak druga połowa przyniosła odreagowanie indeksów. Stąd większość funduszy akcji polskich uniwersalnych zakończyła ostatni miesiąc zeszłego roku nad kreską. W grupie tej liderem okazał się Rockbridge Akcji z 3,7-proc. stopą zwrotu. Fundusz ten jest też w ścisłej czołówce zestawienia za cały ubiegły rok.

Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek wypadły w grudniu nieco słabiej, a przeciętna stopa zwrotu była w okolicach zera. Najlepszy okazał się Pekao Dynamicznych Spółek z wynikiem 1,2 proc.

Oczywiście cały ubiegły rok bardziej ryzykowni inwestorzy mogą zapisać do udanych. Wszystkie fundusze szerokiego rynku zakończyły ten okres z zyskiem, a średnia stopa zwrotu sięgnęła około 21 proc. Najmocniejszy okazał się Quercus Agresywny, który przyniósł uczestnikom ponad 41 proc. zysku. Portfele akcji małych i średnich spółek jako całość wypadły jeszcze lepiej (przeciętny wynik był o około 2 pkt proc. wyższy). Co ciekawe, w tym gronie najwyższą stopę zwrotu za 12 miesięcy wypracował fundusz pasywny, czyli Beta ETF mWIG40TR i było to 35,6 proc. Najlepszym funduszem aktywnie zarządzanym z tego grona okazał się Agio Akcji Małych i Średnich Spółek (34,3 proc.). Tę rywalizację o włos przegrał MetLife Akcji Średnich Spółek (34 proc.).

GG Parkiet

Dobra atmosfera panowała oczywiście na większości rynków akcji na świecie, w tym na tych najważniejszych, czyli dojrzałych. Najlepsze fundusze akcji rynków rozwiniętych w grudniu zbliżyły się do 7-proc. stopy zwrotu (PKO Medycyny i Demografii Globalny). Jeśli chodzi o cały rok, w tej kategorii można było liczyć z reguły na kilkanaście procent zysku. Najwyższy wynik, sięgający 25,7 proc., wypracował NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych. – Tak, jak pandemia wywołana przez SARS-CoV-2 ma charakter globalny, tak i ożywienie gospodarcze po pierwszej fali miało i ma nadal szeroki zasięg. Naszym zdaniem w takich okolicznościach rozsądnym wydaje się dodanie do portfela funduszu inwestującego w akcje na całym świecie – komentuje Wojciech Górny, dyrektor ds. sprzedaży w NN Investment Partners TFI. Jak tłumaczy, w przypadku NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych mówimy o ekspozycji przede wszystkim na spółki typu value (odpowiadające stylowi inwestowania w wartość), głównie z rynków rozwiniętych, ale i wschodzących, będących światowymi liderami w swoich branżach.

Straty z obligacji i złota

Od dłuższego czasu jasne było, że największy zawód inwestorom w 2021 r. przyniosą fundusze obligacji, jednak skala spadków robi wrażenie. Do przeceny papierów skarbowych doszło wraz ze zwyżkami rynkowych stóp procentowych w związku z zapowiedziami czy też decyzjami banków centralnych, zmierzających do zacieśniania polityki monetarnej. Niestety, po krótkim wyhamowaniu zwyżek rentowności w Polsce na przełomie listopada i grudnia końcówka roku, a także początek nowego, przynoszą kolejną falę przeceny papierów skarbowych. We wtorek po południu oprocentowanie papierów dziesięcioletnich przekraczało już 3,9 proc. Najgorzej na te zwyżki zareagowały fundusze skarbowe długoterminowe, które kończyły zeszły rok średnio z blisko 10-proc. stratą. Wszystkie inne główne grupy funduszy dłużnych również kończyły na minusie, ale warto dodać, że zawiodły także portfele metali szlachetnych.

Wiara w krajowy rynek nie gaśnie. Z obligacji lepiej postawić na papiery zmiennokuponowe

Rok na giełdach będzie bardziej zmienny

Sebastian Buczek, prezes, Quercus TFI

Quercus Agresywny osiągnął w 2021 r. zysk 41,1 proc. przy wzroście WIG (benchmark) o 21,3 proc. Fundusz należy do grupy akcji polskich uniwersalnych. Specjalizujemy się w doborze spółek. Udział akcji jest stabilny i wynosi z reguły 80–100 proc. Portfel jest mocno zdywersyfikowany i składa się z około 100 pozycji. W dłuższym okresie przeważamy średnie i mniejsze spółki. Inwestujemy także w duże, pod warunkiem że są atrakcyjnie wycenione. W ubiegłym roku mieliśmy przykładowo znaczącą ekspozycję na sektor bankowy, który w II połowie 2020 r. był notowany przy bardzo niskich wskaźnikach, jak P/BV czy P/E prognozowanych zysków. Pozytywnie do wyników funduszu w ubiegłym roku kontrybuowały m.in. spółki z WIG20: LPP i Pekao, a ze średnich i mniejszych: Alior, Asbis, Millennium czy Kruk. Początek roku na giełdach zapowiada się udanie. Cały bieżący rok powinien przynieść podwyższoną zmienność, co dla cierpliwych inwestorów może oznaczać pojawienie się dobrych momentów do kupna przecenionych akcji. paan

Dobre perspektywy dla krajowych akcji

Jakub Bentke, zarządzający, AgioFunds TFI

W ubiegłym roku Agio Małych i Średnich Spółek zanotował 34,3 proc. wzrostu, będąc najlepszym funduszem w swojej grupie. Benchmarkiem funduszu jest w 70 proc. mWIG40, w 20 proc. sWIG80 i 10 proc. WiBOR 3M. W dużej mierze za sukces funduszu odpowiada siła średnich spółek. mWIG zyskał w tym okresie 33 proc., czyli był zdecydowanie lepszy od szerokiego WIG, który wzrósł „jedynie" o 21 proc. Głównym czynnikiem, dzięki któremu pobiliśmy benchmark, była selekcja. Pomogło przeważenie na akcjach Aliora i Inter Carsu, a z mniejszych spółek pozycje w Tim, Auto Partnerze i Mo-Bruku. Wciąż widzimy potencjał w małych i średnich spółkach, które pomimo ubiegłorocznego wzrostu są nadal atrakcyjnie wyceniane. Wciąż będą płynąć środki na zakupy akcji. Zwiększa się ilość środków wpływających do PPK, a oczekiwania ekonomistów co do rozwoju gospodarki są nadal optymistyczne. Z drugiej strony bardzo wysoka inflacja, która wciąż znacząco przekracza rentowność instrumentów bezpiecznych, nie pozostawia w zasadzie alternatywy do inwestowania. PAAN

Megatrendy będą dalej postępować

Piotr Stopiński, zastępca dyrektora zespołu zarządzania akcjami, Pekao TFI

W 2021 r. Pekao Megatrendy (21,8 proc. zysku) postawił na postępujący progres technologiczny, który tylko przyspieszyła praca zdalna i w konsekwencji zwiększone wydatki przedsiębiorstw na cyfryzację swoich procesów. Tę grupę firm tworzą przede wszystkim szeroko rozumiane firmy półprzewodnikowe, od procesorów używanych w centrach danych, przez czipy służące do zarządzania przepływem energii między poszczególnymi sekcjami w samochodach (też elektrycznych), po firmy dostarczające wyspecjalizowane maszyny służące do produkcji układów scalonych. Dodatkowym elementem było postawienie na selektywnie dobrane firmy doradzające przedsiębiorstwom w transformacji cyfrowej poprzez wdrażanie programów zastępujących procesy „papierowe". Finalnie uzupełnieniem było skierowanie uwagi na postępujące trendy związane z ochroną środowiska, gdzie wyróżniły się m.in. firmy, które pomagają przy instalowaniu nowych farm fotowoltaicznych. Patrząc na 2022 r., myślimy, że te megatrendy będą dalej dynamicznie się rozwijały. paan

Atrakcyjność części obligacji wzrosła

Filip Nowicki, zarządzający, Superfund TFI

Za nami bardzo trudny rok na rynku długu, dynamika wzrostu rentowności polskich obligacji skarbowych przerosła wyobrażenia największych pesymistów. Relatywnie przyzwoity wynik Superfund Obligacyjny (-0,1 proc.) to zasługa wyjścia za granicę w I półroczu 2021 r. i inwestycji w obligacje skarbowe indeksowane inflacją krajów strefy euro oraz USA przy jednoczesnej redukcji zaangażowania w polskie obligacje skarbowe stałokuponowe. Jednocześnie blisko 50 proc. portfela stanowią obligacje zmiennokuponowe przedsiębiorstw, co ułatwiło stabilizację wyników. W nowy rok wchodzimy z niezłymi perspektywami, pamiętajmy, że skokowy wzrost stóp procentowych sprawił, że dziś rentowność obligacji zmiennokuponowych jest dużo wyższa niż 12 miesięcy temu. Wystarczy wspomnieć, że na początku zeszłego roku WIBOR6M, który jest podstawą do ustalenia poziomu odsetek obligacji zmien­nokuponowych, wynosił 0,25 proc., dziś wynosi 2,8 proc. Sprawia to, że atrakcyjność tego segmentu jest najwyższa od 2014 r. PAAN

Fundusze inwestycyjne
TFI wychodzą na finansową prostą
Materiał Promocyjny
ESG W NIERUCHOMOŚCIACH
Fundusze inwestycyjne
Fundusze dłużne radzą sobie z ostatnią przeceną obligacji
Fundusze inwestycyjne
Czy wypada mieć więcej niż jeden fundusz w danej grupie
Fundusze inwestycyjne
Wielu sparzyło się na złocie
Fundusze inwestycyjne
Wciąż nie jest jasne, czym dla Polski ma być rynek kapitałowy
Fundusze inwestycyjne
Fundusze mieszane także w tym roku mogą się nieźle popisać