W 2022 r. Aplisens wypracował 20,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 15 proc. względem poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się o ponad 15 proc., osiągając poziom 33,3 mln zł. Przychody grupy wyniosły 147,8 zł i były o prawie 22 proc. wyższe niż rok wcześniej. - W ramach zakończonej właśnie trzyletniej strategii Grupa zrealizowała plany sprzedażowe na trzech podstawowych rynkach. W kraju przychody w latach 2020-2022 wyniosły 132,9 mln zł (104 proc. wykonania założeń), na unijnym rynku – 93,4 mln zł (102 proc.), a na pozostałych rynkach – 28,4 mln zł (100 proc.). Z uwagi na trudną sytuację geopolityczną i zbrojny atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na rynkach WNP nie udało się w pełni zrealizować zakładanego w strategii celu sprzedażowego, uzyskując 122,4 mln zł (poziom realizacji to 84 proc.) - podkreśla Adam Żurawski, prezes Aplisensu. - Niemniej w dłuższym terminie naszą intencją jest dalsze prowadzenie działalności na rynkach WNP, z zastrzeżeniem konieczności czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności w Rosji i ewentualnie w Białorusi, w związku z prowadzoną rosyjską agresją – dodaje.

Cele finansowe zawarte w nowej strategii zakładają w perspektywie do 2025 r. osiągnięcie ok. 47 mln zł wyniku EBITDA i ok 180 mln zł przychodów ze sprzedaży. Roczna dynamika wzrostu ma zwiększać się w następnych latach odpowiednio 11, 12 i 13 proc.

Z nowej strategii wynika, że Aplisens chce mocniej zaistnieć na zagranicznych rynkach. - Jednym z podstawowych celów jest wzrost skali prowadzonej działalności i umocnienie pozycji lidera na rodzimym rynku oraz za granicą, głównie w państwach UE, a także na wybranych rynkach pozaeuropejskich takich jak region Bliskiego Wschodu, Azja Południowo-Wschodnia, USA oraz zaistnienie na rynkach Indii i Chin – podkreśla prezes. - Oprócz tego ważna jest modernizacja lub zastępowanie nowymi generacjami najważniejszych produktów z myślą o rozszerzeniu oferty oraz spełnieniu nowych i zmieniających się norm. Jednocześnie zakładamy zwiększenie skali produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych oraz uzyskanie akredytacji na stanowisko do pomiaru przepływów w zakładzie w Radomiu. Planujemy też rozpoczęcie prac nad drugim większym stanowiskiem do pomiaru przepływu przepływomierzy dużych średnic – dodaje.

W tym roku wydatki Aplisensu na inwestycje mają wynieść 10,6 mln zł, a w ciągu trzech najbliższych lat spółka planuje wydać 36,6 mln zł. Grupa zakłada m.in. rozszerzenie asortymentu produktów i usług, Zarząd jest także zainteresowany przejęciami innych podmiotów z branży. - Poszukujemy firmy, którą potrafilibyśmy sprawnie zarządzać, zastawiamy się , że będzie to krajowa firma. Jeśli chodzi o skalę to minimum kilkanaście milionów obrotów lub więcej. Obecnie nie prowadzimy bardzo konkretnych rozmów, o których moglibyśmy mówić – wyjaśnia Żurawski.

Nowa strategia zakłada też realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25 proc. osiąganych zysków netto spółki oraz nie wyklucza dalszego skupu akcji własnych. - Jeśli chodzi o tegoroczną dywidendę zapewne w perspektywie najbliższych dwóch miesięcy pojawi się rekomendacja zarządu i zakładamy, że będzie to nie mniej niż 25 proc. zysku, ale nie mamy na razie konkretnych planów co do poziomu dywidendy - wyjaśnia prezes. Z kolei skup akcji podobnie jak w poprzednich latach najprawdopodobniej nastąpi w drugiej połowie roku.