Zakończył się już sezon publikacji raportów za trzeci kwartał, czyli również okres zamknięty, związany z transakcjami osób mających dostęp do informacji poufnych. W ostatnich dniach widać ich wzmożoną aktywność.

Z naszych szacunków wynika, że spośród niemal czterdziestu zaraportowanych transakcji siedem na dziesięć stanowiły zakupy.

Z jednej strony przewaga kupujących jest znacząca. Z drugiej jednak wyraźnie niższa niż kilka tygodni temu. Gdy analizowaliśmy transakcje dokonane w październiku (indeks giełdowy zanotował wtedy tegoroczne minimum), odsetek kupujących wyraźnie przekraczał 80 proc. Od tego czasu WIG urósł jednak o ponad jedną piątą i najwyraźniej zdaniem niektórych menedżerów to dobra pora na realizację zysków, czyli na sprzedaż akcji po ostatnich wzrostach.

Nie brak też jednak drożejących spółek, w których insiderzy systematycznie nabywają akcje, twierdząc że nadal są niedowartościowane. O które konkretnie firmy chodzi?