W III kwartale br. producent aparatury kontrolno-pomiarowej wypracował 8,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 65 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się o 48 proc., do 11,7 mln zł. Przychody grupy wyniosły prawie 42 mln zł i były o ponad 30 proc. wyższe niż przed rokiem.

Po trzech kwartałach 2022 roku grupa wypracowała 107,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o ponad 20 proc. lepszym w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r., EBITDA zwiększyła się o 27 proc., do 29,3 mln zł, a zysk netto wzrósł o ponad 33 proc., osiągając 19,5 mln zł. Co istotne, grupa może się pochwalić wyższą rentownością rok do roku na wszystkich poziomach. Marża EBITDA wzrosła do 27,2 proc. z 25,7 proc. rok wcześniej.

- Zarówno w III kwartale tego roku jak i w pierwszych dziewięciu miesiącach, zanotowaliśmy najlepsze wyniki w naszej historii, pomimo wciąż bardzo trudnego otoczenia rynkowego. Było to możliwe dzięki zwiększeniu efektu skali Grupy oraz szybkiemu dostosowaniu się do warunków inflacyjnych. Na bieżąco udało nam się aktualizować cennik naszych wyrobów, nadal sprzyjał nam w sprzedaży eksportowej kurs euro, a do produkcji wykorzystywaliśmy jeszcze zapasy materiałów zakupionych w poprzednich kwartałach po niższych cenach - wyjaśnia Adam Żurawski, prezes Aplisensu.

Grupa odnotowała wzrost przychodów zarówno na rynku krajowym, jak również na wszystkich rynkach eksportowych. - Najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem są rynki pozaeuropejskie, a działania marketingowe prowadzone w ostatnim czasie oraz słabość konkurencji przyczyniły się do zdobycia tych sektorów. Od niedawna zaczęliśmy sprzedaż do Egiptu, do którego powróciliśmy po wielu latach przerwy wywołanej zmianami politycznymi, natomiast innym ciekawym rynkiem jest rynek hinduski z którego dynamicznie zaczęły spływać zamówienia w ostatnich miesiącach. Kolejnym krajem do którego dynamicznie rośnie sprzedaż wyrobów Aplisens jest USA, a umożliwiły to certyfikaty uzyskane przed rokiem dopuszczające nasze produkty na rynki USA i Kanady - wskazuje prezes.

Cel zarządu na rok 2022 zawarty strategii zakładający uzyskanie 10-proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży jest w zasięgu spółki . - Realizacja celów strategicznych w Polsce (wzrost o 3 proc. r/r), UE (wzrost o 15 proc. r/r) oraz na rynkach pozostałych (wzrost o 20 proc. r/r), wydaje się możliwa do zrealizowania, być może wzrosty na tych rynkach będą większe, natomiast uzyskanie 10-proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży na rynkach WNP jest niewykonalne. Jest spora szansa, że planowane w strategii przychody Grupy Aplisens na poziomie 142,5 mln zł zostaną osiągnięte – ocenia Żurawski. Zarząd rozpoczął już prace nad nową strategią na lata 2023-25, której publikacja ma nastąpić w I kwartale 2023 roku.