Biofactory nie publikuje prognoz finansowych, zwracając uwagę m.in. na obecne rozchwianie cen rynku drewna. Ale sygnalizuje, że wyniki pierwszego półrocza pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że rok 2022 zamknie się zyskiem brutto w wysokości około 1 mln zł.

W samym II kwartale 2022 r. przychody rok do roku wzrosły o ponad 13 proc. Zysk netto wyniósł 288 tys. zł, wobec 693 tys. zł zysku rok temu. Wskaźniki rentowności się pogorszyły, ale zarząd podkreśla, że to efekt wysokiej bazy. Rok wcześniej spółka uzyskała umorzenie pożyczki z tytułu tarczy i pozyskała bezzwrotne dofinansowanie. Dlatego wynik netto za I półrocze 2021 r. był wyjątkowo wysoki.

Analiza sprawozdania finansowego pozwala jednak stwierdzić, że pogorszenie rentowności widać nie tylko na poziomie netto, ale też w zakresie wyniku operacyjnego i na sprzedaży.

Spółka w tym roku po raz piąty (z przerwą w pandemicznym 2020 r.) wypłaciła dywidendę. W raporcie za II kwartał 2022 r. zarząd podtrzymał politykę ogłoszoną ponad pięć lat temu, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłacanie minimum połowy corocznych zysków netto.

Biofactory na koniec czerwca zatrudniało 65 osób. Spółka jest notowana na NewConnect. W piątek jej kurs mocno spadał. Po południu akcje traciły 14 proc.