Pepees z ułamkiem zysku sprzed roku

Pepees zanotował 3,9 mln zł zysku netto w I półroczu 2020 r. wobec 16,2 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r. Trwa spół z akcjonariuszem.

Publikacja: 18.09.2020 13:05

Pepees z ułamkiem zysku sprzed roku

Foto: materiały prasowe

Producent skrobi ziemniaczanej zanotował w pierwszym półroczu zysk netto mniejszy o 76 proc. wobec wyniku sprzed roku – 3,9 mln zł wobec 16,2 mln w pierwszym półroczu 2019 r. W tym samym czasie przychody spadły jedynie o 10 proc. z 127 mln zł do 114, 4. EBIT spadł o 60 proc. do 7,2 mln zł z 23,5 mln zł zanotowanych przed rokiem. Rentowność brutto sprzedaży spadła z 34,6 proc. do 24,8 proc.

- Na spadek wyników finansowych miała wpływ pandemia, a w szczególności spadek cen skrobi na światowych rynkach, który przełożył się na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz spadek rentowności na rynkach zagranicznych. Jednocześnie wzrosły koszty transportu i inne koszty logistyczne – tłumaczy spółka w raporcie za I półrocze. Wzrost dynamiki kosztu własnego sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o 3,5 proc., przy jednoczesnym spadku dynamiki przychodów ze sprzedaży, wpłynął na zdecydowanie niższy wyniku brutto ze sprzedaży na poziomie 28,4 mln zł, co oznacza spadek o 35,3 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego – informuje raport.

Wobec stanu na koniec grudnia 2019 r., o 19 proc. spadła też wartość aktywów – z 363 na 298 mln zł. Spółka mocno zredukowała też zatrudnienie, z 470 osób przed rokiem do 415 osób na koniec czerwca 2020 r.

Raport przypomina też o sporze z jednym z akcjonariuszy - w związku z niedopełnieniem obowiązków notyfikacyjnych o nabyciu znacznych pakietów akcji. Epsilon FIZ AN,  ma 27.7 mln akcji Pepees, ale zdaniem zarządu Peepes utracił i nie może wykonywać prawa głosu z 21,4 mln akcji - zarząd wzniósł w związku z tym pozew o ustalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Tymczasem sam Epsilon utrzymuje, że nadal ma prawo głosu z 27,7 mln akcji, które stanowią 29,22 proc. ogólnej liczby głosów na WZA w 2020 r. Epsilon wniósł pozew w czerwcu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał nr 9 i 10 ZWA z dnia 21 kwietnia 2020 r., w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki.

Przewodniczący KNF wydał w tej sprawie stanowisko 24 lipca 2019 r. – że kompetencje do stwierdzenia wystąpienia skutków prawnych  w sprawie nieważności głosu posiada wyłącznie niezawisły sąd powszechny, a arbitralne pozbawienie akcjonariuszy prawa głosu przez samą spółkę publiczną bez prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego jest niedopuszczalne.  Zarząd Pepees oczekuje na prawomocne rozstrzygnięcie sądu.

Epsilon jest dominującym akcjonariuszem z udziałem 29,2 proc. w kapitale spółki, drugim jest Michał Skotnicki, który ma 22,5 proc. udziału w kapitale, trzecim - Maksymilian Skotnicki z 21,8 proc. udziału w kapitale spółki. Ponad 5 proc. udziałów ma też Jonathan Reginald Newth (8,4 proc.) oraz Richie Holding – 6,4 proc.

Według aktualnej strategii, spółka do końca roku planuje przeprowadzenie rozmów z inwestorami strategicznymi, a do roku 2024 – Pepees chce wprowadzić nowe produkty, rozważa wprowadzenie modyfikatów skrobiowych na rynek spożywczy i farmaceutyczny.

Podstawowym rynkiem dla produktów Pepees jest Polska, a udział eksportu w przychodach spadł o blisko 29 proc.. Rynek krajowy miał przed rokiem 66 proc. udziału w przychodach, w tym – już 73 proc. Ok. jedna piąta przychodów pochodzi z eksportu na rynki trzecie, poza UE, a ok. 6 proc. – ze sprzedaży na wspólnym rynku, łącznie Pepees sprzedaje produkty ziemniaczane do 51 krajów, najwięcej do Korei Południowej, Australii, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu i UE.  Największy udział w sprzedaży w kraju miała sprzedaż skrobi ziemniaczanej (54,97 proc.), dalej - maltodekstryna (13,03 proc.), glukoza (6,78 proc.) oraz białko ziemniaczane (5,30 proc.).

Pepees już w ubiegłym roku zanotował nieznacznie niższe przychody niż rok wcześniej (172.9 mln zł wobec 175,7 mln w 2018 r.), jednak zysk netto wzrósł wtedy o 10 proc. z 17,4 na 19,1 mln zł.  Spółka wypłaciła w tym roku po 0,12 zł dywidendy za akcję z zysku wypracowanego w 2019 r.

Firmy
Amica nie zyskała w hossie. Analityk: „To trzeba przeczekać”, ale zarząd zwątpił
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży
Firmy
Orlen chce sprzedać Polska Press. Ireneusz Fąfara: ta spółka jest nam niepotrzebna
Firmy
Orlen bez Polska Press? Nowy prezes koncernu zapowiada gruntowne porządki
Firmy
Nasze firmy rozwijają się w Niemczech mimo problemów gospodarki
Firmy
Nowelizacja systemu kaucji zmierza do Sejmu
Firmy
Anna Cieślak-Wróblewska laureatką Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka