Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES - PLPEPES00018