"Oferty sprzedaży akcji mogą być składane w okresie od 29 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji to 14 stycznia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki. Skup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, podano także.

Skup zostanie przeprowadzony na podstawie upoważnienia udzielonego przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwałą nr 24 z dnia 25 kwietnia 2017 r. i uchwały rady nadzorczej z dnia 23 grudnia 2021 r.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 204,08 mln zł w 2020 r.