Jak informuje Giełda, odpowiadając na oczekiwania uczestników rynku podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w Regulaminie ASO, mających na celu przede wszystkim zwiększenie transparentności emitentów i tym samym bezpieczeństwa obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect i Catalyst) prowadzonym przez GPW.

Zmiany, które wejdą w życie 1 czerwca 2024 r., koncentrują się na kwestii kryteriów i wymogów wprowadzania akcji lub obligacji do ASO. Pośród przyjętych zmian znalazły się takie jak: podniesienie do 2 mln zł wartości wymaganego kapitału własnego emitenta ubiegającego się o debiut na NewConnect, zwiększenie do 25 minimalnej liczby niepowiązanych akcjonariuszy mniejszościowych, wprowadzenie ograniczeń w zakresie wprowadzania na rynek NewConnect akcji założycielskich.

Czytaj więcej

Agnieszka Góral: NewConnect spełnia swoją rolę

Jednocześnie GK GPW rozszerza ofertę dla emitentów o usługi finansowania społecznościowego w zakresie crowdfundingu inwestycyjnego. Działalność ta będzie prowadzona przez spółkę GPW Private Market S.A., na podstawie otrzymanego w dniu 27 października 2023 r. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego. Spółka zamierza rozpocząć działalność operacyjną w 2024 r.

Wszystkie zmiany zawiera Uchwała Nr 1249/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 16 listopada 2023 r.