Giełda Papierów Wartościowych podkreśla, że chce wnieść pozytywny wkład w realizację 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju wytyczonych przez ONZ.

Izabela Olszewska, członek zarządu GPW ds. ESG zaznacza, że Giełda od wielu lat wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju jako platforma obrotu oraz jako spółka publiczna.

- Przyjęliśmy „Strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025", która określa kierunki naszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju na najbliższe cztery lata. Zawarliśmy w niej nasze cele, wśród których jest wspieranie przejścia na niskoemisyjną gospodarkę, tworzenie inkluzywnego środowiska pracy, rozwój projektów edukacyjnych i kształcenie przyszłych pokoleń inwestorów, jak również zarządzanie kwestiami ESG zgodnie z najwyższymi standardami – wymienia Olszewska.

Ambicją grupy jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o połowę do końca 2025 r. względem 2022 r. z perspektywą zeroemisyjności do końca 2030 r. GPW zamierza też raportować kwestie klimatyczne zgodnie z wytycznymi klimatycznymi Komisji Europejskiej oraz TCFD i wprowadzać nowe zrównoważone środowiskowo produkty do końca 2025 r. Dodatkowo GPW planuje włączyć ryzyka ESG do istniejącego systemu zarządzania ryzykami w grupie.