Choć spółki oficjalnie zmian nie komentują, to według naszych ustaleń mocno zaniepokoiła je sejmowa korekta procedowanych przepisów o farmach wiatrowych. Rząd proponował ustalić minimalny dystans wiatraków od najbliższych zabudowań mieszkalnych na 500 metrów. Posłowie PiS zaproponowali jednak w toku sejmowych prac dystans 700 metrów, co średnioterminowo – jak podkreśla branża – uniemożliwi powstanie kilku GW mocy z wiatru.

Podczas prac nad nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przewodniczący sejmowej Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Marek Suski zaproponował, aby zmienić minimalną odległość lokowania farm wiatrowych na 700 metrów, mimo że 500 metrów podlegało już wcześniej szerokim konsultacjom, społecznym, branżowym i rządowym. Złożona poprawka nie została podparta analizami.