Poprzedni rok był o tyle szczególny, że mogliśmy się cieszyć z – najczęściej – dwucyfrowych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych i to niezależnie od kategorii ryzyka produktów. Z drugiej strony tak dobre wyniki też nie wzięły się znikąd – w poprzednich latach wielu klientów TFI musiało być bardzo cierpliwych i znosić miesiące spadków. Rynkowe odreagowanie w końcu nadeszło i było dość gwałtowne. Wyraźna zmiana nastawienia inwestorów dotyczyła m.in. polskich akcji. GPW z jednego z najgorszych rynków w 2022 r. przeobraziła się w jeden z czołowych. Fundusze polskich akcji z kolei z czasem wysunęły się na pierwsze miejsca w tabeli wyników, a dzięki mocnej końcówce zostawiły daleko w tyle inne kategorie funduszy. Ostatecznie w ciągu całego 2023 r. fundusze akcji polskich uniwersalnych, a także małych i średnich spółek zarobiły średnio po ponad 35 proc. Najlepszy fundusz z obu tych kategorii, czyli Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, zarządzany przez Macieja Kika, osiągnął wynik o około 9 pkt proc. wyższy od średniej i to do niego trafia statuetka Złotego Portfela od redakcji „Parkietu”. Kik to ekspert z wieloletnim doświadczeniem, który w Generali Investments TFI pracuje od 2006 r.

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek wyraźnie się podciągnął w zeszłym roku, osiągając wynik o 5,4 pkt proc. wyższy od benchmarku. W dwóch poprzednich latach fundusz plasował się w II połowie w swojej kategorii i jednocześnie osiągał stopy zwrotu niższe od benchmarku. Całkiem nieźle na tle grupy radzi sobie po dwóch miesiącach tego roku. Obecnie fundusz małych i średnich spółek Generali Investments TFI ma pod zarządzaniem około 200 mln zł.

O statuetkę Złotego Portfela w niniejszej kategorii walczyły jeszcze PZU Akcji Polskich, którym zarządza Tomasz Matras, a także Uniqa Akcji Małych i Średnich Spółek, za którego wynikami stoi Sebastian Liński. Wspomniany funduszy TFI PZU w zeszłym roku zyskał niemal 43 proc., z kolei produkt Uniqa TFI osiągnął 42,5 proc. Z całej wspomnianej trójki największy pod względem aktywów jest Generali Akcje Małych i Średnich Spółek.

Fundusze akcji nieźle radzą sobie także w tym roku, ale – w odróżnieniu od produktów dłużnych – nadal nie zyskały większej popularności wśród klientów TFI. Styczeń przyniósł skok umorzeń funduszy polskich akcji, choć trzy ostatnie miesiące 2023 r. były pod względem napływów bardzo udane. Z końcem 2023 r. fundusze akcji ogółem miały pod zarządzaniem 35,6 mld zł, a to stanowiło 11,1 proc. całego rynku. Rok wcześniej aktywa tych produktów sięgały 27,9 mld zł.paan

parkiet.com