Dzielne giełdowe byki kontra szalony rosyjski niedźwiedź i hydra inflacji

To już 29. edycja nagród Byki i Niedźwiedzie dla najlepszych spółek, menedżerów, analityków i instytucji. Po raz 18. przyznamy Złote Portfele dla zarządzających powierzonymi pieniędzmi.

Nominacje do statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii prezes roku

W 2022 r. szefowie firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych mierzyli się z wyzwaniami, które przyniosła geopolityka i makroekonomia. Kapituła nominowała troje kandydatów (kolejność alfabetyczna) do zdobycia statuetki Byka i Niedźwiedzia. Laureata poznamy na gali 30 marca.

Inflacja będzie spadała, ale droga do jej opanowania jest daleka

Co czeka polską gospodarkę w najbliższych kilku kwartałach? Swoimi oczekiwaniami podzielili się z nami ekonomiści: Piotr Kalisz (Citi Handlowy), Łukasz Tarnawa (BOŚ), Mikołaj Raczyński (Portu) i Kamil Sobolewski (Pracodawcy RP).

Recesja, stagflacja, dezinflacja, a może odbicie?

W lutym, czyli w szczytowym punkcie, inflacja okazała się niższa, niż można się było obawiać jeszcze kilka miesięcy, a w najbliższych miesiącach będzie niemal na pewno szybko malała.

Nominacje do statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii spółka roku z indeksu WIG20

Indeks największych spółek notowanych na GPW w 2022 r. spadł o blisko 21 proc. Ale nie wszystkie firmy zostały przecenione. Kapituła nominowała trzy spółki z indeksu WIG20 (kolejność alfabetyczna) do zdobycia statuetki Byka i Niedźwiedzia. Laureata poznamy na gali 30 marca.

Rynki są rozchwiane, ale i w takich warunkach warto inwestować

Mimo dużej niepewność i czynników ryzyka warto zainteresować się inwestycjami na rynku kapitałowym, również tym krajowym – podkreślają uczestnicy debaty „Parkietu”, która poprzedza czwartkową galę Byków i Niedźwiedzi.

Nominacje do statuetki byka i niedźwiedzia w kategorii spółka roku z mWIG40

Dla indeksu mWIG40, tak samo jak i dla innych wskaźników z naszego rynku, ubiegły rok był wymagający. Indeks średnich spółek zaliczył spadek o ponad 21 proc. Nie oznacza to jednak, że wśród spółek nie można było znaleźć takich, które poruszały się wbrew rynkowi. Świadczą o tym nominacje do tytułu spółki roku z mWIG40.

Nominacje do statuetki Byków i Niedźwiedzi. Spółka roku z sWIG80

W 2022 r. w gronie małych firm wchodzących w skład sWIG80 było sporo takich, które pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Poprawiły wyniki finansowe, dokonały znaczących transakcji, a notowania ich akcji zaliczyły niesamowite zwyżki. Kapituła nominowała trzy spółki z indeksu sWIG80 (kolejność alfabetyczna) do zdobycia statuetki Byka i Niedźwiedzia, a laureata poznamy na gali 30 marca.

Kandydaci do statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii spółka roku z rynku NewConnect

Ubiegły rok był trudny dla rynku akcji, co znalazło odzwierciedlenie w notowaniach indeksów zarówno dużych, jak i małych firm. Sprzedający nie oszczędzili również małego parkietu, czyli NewConnect, a notowania NCIndeksu spadły w 2022 r. o prawie 20 proc. Nawet w tak niesprzyjającym otoczeniu znalazły się jednak spółki, które mimo to pokazały dobre rezultaty bądź zawarły ważne transakcje, co zaowocowało zwyżką kursu.

Nagrody statuetka Byka i Niedźwiedzia w kategorii ekonomista roku

Najlepszego ekonomistę roku wyłaniamy na podstawie konkursu krótkoterminowych prognoz ekonomicznych i finansowych, tzw. nowcastów.

Kandydaci do statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii analityk roku

Rynek w 2022 r. był trudny nie tylko dla zwykłych inwestorów, ale i dla osób, które na co dzień zajmują się inwestycjami. Walka o miano najlepszego analityka w ramach nagród Byki i Niedźwiedzie nabiera więc szczególnego znaczenia. Laureata poznamy na gali.

Kandydaci do statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii najlepszy dom maklerski

Bessa co do zasady nie jest sprzymierzeńcem branży maklerskiej. Spadki na rynkach skutecznie odstraszają klientów od inwestowania na giełdzie. To nie są także sprzyjające warunki do przeprowadzania IPO, z których również żyją pośrednicy. W branży liczy się więc elastyczne podejście. Kapituła nominowała trzy podmioty (prezentujemy je alfabetycznie), a laureata w kategorii dom maklerski roku poznamy na gali 30 marca.

Kandydaci do statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii najlepsze TFI

W historii krajowego rynku kapitałowego ciężko byłoby wskazać gorszy rok w branży funduszy inwestycyjnych niż ubiegły.

Złote portfele: Najlepszy wynik w kategorii fundusz rynku surowców

Surowce to bardzo różnorodna grupa aktywów. Przykładowo inwestujący w złoto wierzą, że jest to sposób na zabezpieczenie przed inflacją, choć ostatnie lata tego nie potwierdzają.

Złote portfele: Najlepszy wynik w kategorii fundusz zagranicznych papierów dłużnych

Krajowe TFI oferują około 50 rozwiązań obligacji zagranicznych o bardzo różnym charakterze. Przykładowo część z nich inwestuje głównie w obligacje rynków rozwiniętych, w dolarze czy euro. Inne zbudowane są np. z obligacji rynków wschodzących wyemitowanych w walucie lokalnej. Taka różnorodność z pewnością pozwala zdywersyfikować portfel inwestycji krajowego inwestora.

Złote portfele: Najlepszy wynik w kategorii fundusz polskich papierów dłużnych

Dla rynku obligacji, przede wszystkim skarbowych, ubiegły rok był czasem wzlotów i upadków. Pierwsze tygodnie 2022 r. były dość spokojne, choć coraz więcej mówiło się o zaskoczeniach inflacyjnych. Tempo wzrostu cen przyspieszyło w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich wzniosły się szybko w okolice 5 proc., co oczywiście oznaczało spadek cen.

Złote Portfele: Najlepszy wynik w kategorii fundusz mieszany

Fundusze mieszane, które mogą balansować między akcjami a obligacjami, nie miały w zeszłym roku łatwego zadania.

Złote Portfele: Najlepszy wynik w kategorii fundusz akcji zagranicznych

Grupa funduszy akcji zagranicznych obejmuje około 150 produktów o przeróżnym charakterze. Część jest skoncentrowana na jednym kraju, inne skupiają się np. na rynkach wschodzących czy też rozwiniętych. Jeszcze inne fundusze budują portfel, dzieląc przedsiębiorstwa na rosnące (growth) bądź tzw. dochodowe (value).