Podkreśla, że znakomita koniunktura polskiego budownictwa to efekt zapowiadanego na dużą skalę programu inwestycji, co związane jest z nową unijną perspektywą finansową. W latach 2018–2024 planowane są zwłaszcza duże projekty rozbudowy infrastruktury, produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, budowy mieszkań, centrów magazynowych i logistycznych.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że choć spółki budowlane mogą się pochwalić mocnymi portfelami zleceń, to trudno im będzie poprawić wyniki finansowe. Wszystko za sprawą rosnących kosztów. – Rentowność głównych wykonawców podupadła pod wpływem rosnącej presji płacowej ze strony podwykonawców, obserwowanej od kilku kwartałów, wzrostu wynagrodzeń i rosnących cen materiałów – wylicza Wewiórski. Zwraca uwagę, że firmy negocjują wartość kontraktów z inwestorami, by zrekompensować straty wynikające ze wzrostu cen podstawowego asortymentu. To jednak wymaga czasu, więc rentowność sektora może się dalej pogarszać. – Niewykluczone, że całą branżę pogrążą straty, podobnie jak w 2012 r., kiedy dramatycznie rosła liczba upadłości w sektorze – alarmuje analityk DM BOŚ. Dostrzega jednocześnie pierwsze oznaki sugerujące, że warunki rynkowe dla firm budowlanych mogą się poprawić już w przyszłym roku. Oferty składane bowiem przez spółki w przetargach znacząco, bo nawet o 60 proc., przekraczają budżety inwestorów.

Ten rok będzie natomiast dla firm z branży bardzo wymagający. Jak szacuje DM BOŚ, w całym 2018 r. wyników netto nie zdołają poprawić Budimex, Elektrobudowa, Erbud ani Trakcja. W przypadku Unibepu znaczące tąpnięcie zysku może nastąpić dopiero w 2019 r.

Dodatkowe rezerwy na koszty zdecydował się utworzyć Polimex-Mostostal w ramach projektu budowy bloku gazowego dla Elektrociepłowni Żerań. Wysokość rezerwy sięga 57,6 mln zł i wpłynie na zmniejszenie EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) spółki w I półroczu. – Utworzenie rezerwy wynika z przeprowadzonych analiz, w toku których zidentyfikowano ryzyka powodujące wzrost kosztów realizacji projektu Żerań – tłumaczy spółka. Jednocześnie Polimex rozwiązał 30,1 mln zł rezerwy, związanej z budową bloku w Elektrowni Kozienice.