W konferencji IDM, która uzyskała patronat honorowy prezydenta Andrzeja Dudy, wezmą udział przedstawiciele branży maklerskiej, TFI, nadzoru, instytucji rynku kapitałowego czy też administracji państwowej. W programie jest m.in. debata poświęcona strategii rynku kapitałowego, inicjatywom strategicznym GPW, programowi PPK czy też nowym technologiom. Gośćmi honorowymi tegorocznej imprezy będą: Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, oraz Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

- Realizacja Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego to nasza wspólna odpowiedzialność. Wymaga zaangażowania polityków, decydentów, nadzorcy i wszystkich praktyków rynku. W dniach 7-10 marca branża spotka się w Bukowinie Tatrzańskiej na konferencji Izby Domów Maklerskich. To dobre miejsce na merytoryczną dyskusję o projekcie strategii – mówi Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

- W ciągu ostatnich 25 lat udało się nam wspólnie zbudować prężnie działający rynek kapitałowy, największy w naszej części Europy. Dziś polski rynek doszedł jednak do krytycznego momentu rozwoju: liczba debiutów giełdowych utrzymuje się na niskim poziomie, przypadki wycofywania spółek z obrotu giełdowego zdarzają się często. Znacząco zmniejszyła się aktywność inwestorów. Do tego cały rynek mierzy się ostatnio z kryzysem zaufania. Z drugiej strony przed całą branżą ogromne wyzwania, takie jak choćby wdrożenie programu PPK. Bez poważnej partnerskiej dyskusji regulatora z praktykami rynku oraz realnych działań trudno będzie wykorzystać potencjał PPK dla wzmocnienia polskiej gospodarki. Nasza konferencja będzie zalążkiem takiej dyskusji – dodaje Piotr Prażmo, przewodniczący Rady Domów Maklerskich.

Patronem medialnym konferencji jest Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet".