GPW oficjalnie z dniem 30 września wycofała z obrotu akcje Getin Noble Bank. Ostatnie transakcje dokonane na walorach firm są więc te z czwartku. Na zamknięciu notowań jeden papier był wyceniany na 0,1477.Od początku roku straciły one prawie 55 proc. Dzisiaj są jednak już warte 0 zł. To samo dotyczy obligacji spółki.

Czytaj więcej

Koniec Getin Noble Bank. BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację

Jakby tego było mało zarówno akcjonariusze, jak i obligatariusze zapewne nie będą mogli wykazać tej straty w „giełdowym” zeznaniu podatkowym i tym samym obniżyć podstawę opodatkowania.

Czytaj więcej

Noble Securities kontynuuje działalność

- W procesie przymusowej restrukturyzacji akcje Getin Noble Banku (GNB), podobnie jak obligacje podporządkowane, zostają umorzone. Trudna sytuacja finansowa i kapitałowa banku była od dawna znana uczestnikom rynku finansowego, Bank był notowany na GPW i miał w związku z tym stosowne obowiązki informacyjne. Sam bank w kwietniowym raporcie informował inwestorów o ryzyku zagrożenia upadłością. Decyzja o umorzeniu oznacza, że akcje i obligacje prawnie przestają istnieć, a co za tym idzie – nie mają też żadnej wartości, jednocześnie umorzenie odbywa się bez wynagrodzenia czy wypłaty odszkodowania. W tym zakresie akcjonariusze i obligatariusze restrukturyzowanego podmiotu nie są również objęci systemem rekompensat KDPW. Umorzenie zakłada wyrejestrowanie akcji i obligacji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Tym samym zostaną one usunięte z kont depozytowych uczestników, a w efekcie zostaną usunięte z kont klientów (rachunków maklerskich). W zakresie ewentualnych możliwości rozliczania strat niezbędna będzie opinia organów skarbowych – informuje KNF.