Technologie

Polkomtel może sprzedać więcej obligacji

W czerwcu operator sieci Plus w niewielkim stopniu wykorzystywał program obligacji opiewający na 1 mld zł – wynika z raportu S&P, który opisał sytuację finansową firmy
Foto: GG Parkiet

Do 29 września Polkomtel miał przekazać akcjonariuszom drugą – z sumy 950 mln zł – część dywidendy z zysku z 2008 roku. – Pieniądze wpłynęły – potwierdził dział relacji inwestorskich KGHM, jednego z akcjonariuszy sieci Plus.

Sfinansowanie wypłaty dywidendy było jednym z hipotetycznych powodów, dla których Polkomtel wystąpił o rating kredytowy do Standard & Poor’s. Agencja ratingowa opublikowała go w poniedziałek, ale firma odmówiła wtedy komentarza.

[srodtytul]Po euroobligacje? [/srodtytul]

Wiadomo, że takie ratingi są potrzebne m.in. spółkom emitującym obligacje, zamawiają je też firmy wybierające się na giełdę. Zdaniem niektórych, emisja obligacji może posłużyć operatorowi do sfinansowania wypłaty dywidendy lub przejęcia.

Rating dla Polkomtelu przygotowali analitycy departamentu kredytowego i – jak powiedziano nam w londyńskim biurze S&P – najbardziej prawdopodobną przyczyną zamówienia ratingu są plany sprzedaży papierów dłużnych. „Jesteśmy przekonani, że ten fakt (uzyskanie wysokiego ratingu – red.) jest korzystny z punktu widzenia możliwości pozyskania ewentualnego nowego finansowania (w tym np. z emisji euroobligacji), jeśli zaistnieją takie potrzeby (...)” – odpowiedział wczoraj Polkomtel.

[srodtytul]Sieć sporo inwestowała [/srodtytul]

Raport S&P, do którego dotarliśmy, zawiera niepublikowane przez Polkomtel dane. Wynika z niego, że operator sieci Plus może korzystać z programu obligacji, opiewającego na 1 mld zł (wygasa on jednak w czerwcu przyszłego roku). Na koniec czerwca br. spółka wykorzystała tylko niewielką jego część (92 mln zł). Być może jednak do czasu wypłaty drugiej części dywidendy, sprzedała więcej papierów.

Na koniec czerwca firma miała 18,4 mln zł gotówki. Zaciągnęła też 800 mln zł z 1,6 mld zł przyznanego jej odnawialnego kredytu, którego spłata przypada w lipcu 2011 roku. Jak podaje S&P, wskaźniki, których Pol-komtel zobowiązał się dotrzymać, przewidują, że proporcja długu netto do EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) firmy nie może przekroczyć 3. Analitycy S&P spodziewają się, że wskaźnik ten nie osiągnie takiego pułapu.

Operator sieci Plus miał też w czerwcu 450 mln zł krótkoterminowych instrumentów finansowych w lokalnych bankach, z czego 262,2 mln zł nadal pozostaje dostępne. – Rozumiemy, że te linie zostaną przedłużone w chwili zapadalności – sądzą analitycy S&P.

Z raportu S&P wynika, że w I połowie roku kapitałowe wydatki inwestycyjne Polkomtelu wyniosły 677,7 mln zł. To sporo, bo kwota ta stanowi 16,7 proc. półrocznych przychodów operatora. Średnia dla sieci komórkowych – bez P4 – to około 12–15 proc. W przypadku PTK Centertel I półrocze było nietypowe: inwestycje Orange stanowiły około 9 proc. przychodów.

S&P spodziewa się, że w II półroczu 2009 roku marża EBITDA (proporcja EBITDA do przychodów) operatora sieci Plus będzie bliska 35 proc. Sądzi, że aby poprawić rentowność, Polkomtel będzie musiał zracjonalizować bazę kosztową.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.