Surowce i paliwa

Spółki stalowe mocno zaoszczędzą

Zmiany dotyczące akcyzy na prąd ulżą producentom i przetwórcom stali. Rządowe plany pozostają na razie bez wpływu na notowania firm.

Zmiany dotyczące akcyzy na prąd ulżą producentom i przetwórcom stali.

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa szacuje, że branża stalowa może zaoszczędzić dzięki zwolnieniu z akcyzy na energię elektryczną kwotę rzędu 120 mln zł rocznie – licząc według zużycia energii przez sektor na poziomie 7 TWh rocznie.

Obawa o Chiny

– Bardzo wysoka akcyza jest prawdziwą bolączką hutnictwa. Powoduje, że nasze przedsiębiorstwa są niekonkurencyjne nie tylko wobec graczy zza wschodniej granicy, ale także wobec podmiotów z innych krajów Unii Europejskiej, gdzie takich obciążeń nie ma – komentuje Stefan Dzienniak, prezes HIPH. – Mamy nadzieję, że przepisy w przedstawionym kształcie wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. Oceniamy, że przełoży się to na wzrost produkcji stali, odzyskanie przez działające tutaj huty utraconego w ciągu sześciu ostatnich lat udziału w rynku krajowym, jak również zwiększenie sprzedaży do innych krajów unijnych – dodaje.

Zdaniem Dzienniaka w najbliższych latach należy się spodziewać systematycznego wzrostu konsumpcji stali – m.in. dzięki inwestycjom infrastrukturalnym współfinansowanym z nowego unijnego budżetu. Zużycie jawne (produkcja krajowa plus import minus eksport) w 2014 r. przekroczyło 12 mln ton i było porównywalne z przedkryzysowym 2007 r.

Branża boryka się jednak z długotrwałym spadkiem cen – według danych Polskiej Unii Dystrybutorów Stali ceny trzech najpopularniejszych wyrobów od 2012 r. obniżyły się po około 20 proc.

– Wydaje się, że ceny surowców używanych do produkcji stali, głównie rudy żelaza, węgla koksującego, osiągnęły już minimalne poziomy. Zagrożeniem jest to, co dzieje się w Chinach. Tempo wzrostu tamtejszej gospodarki zwalnia. Pytanie, czy to stan przejściowy. Negatywnym skutkiem może być dalszy spadek konsumpcji wewnętrznej i wzmożony eksport stali przez chińskie huty, m.in. do Unii Europejskiej. Z taką konkurencją nasze huty na dłuższą metę by sobie nie poradziły, nawet sprzedając stal po kosztach produkcji – podsumowuje Dzienniak.

Za wcześnie na oceny

Przedstawiciele poszczególnych przedsiębiorstw nie chcą się na tym etapie wypowiadać bardziej szczegółowo o korzyściach płynących ze zmian.

– Trudno mówić o konkretnych kwotach oszczędności przed zakończeniem procesu legislacyjnego – zastrzega Monika Olech z biura prasowego ArcelorMittal Poland. Największy producent stali w naszym kraju ujawnia jedynie, że w 2013 r. podatek z tytułu akcyzy wyniósł przeszło 50 mln zł.

– Nie znamy jeszcze szczegółów, jeśli zmiany miałyby polegać na całkowitym zwolnieniu z akcyzy, to dla grupy byłoby to ogromną korzyścią, jesteśmy znaczącym konsumentem energii – mówi tylko Krzysztof Zoła, członek zarządu giełdowego Cognoru, do którego należą Huta Stali Jakościowych i Ferrostal Łabędy. Do zamknięcia tego wydania nie udało się uzyskać informacji o wysokości akcyzy płaconej przez firmę.

Maciej Bobrowski, analityk DM BDM, podkreśla, że obok wsadu energia jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na koszty, dlatego jakiekolwiek zmniejszenie cen energii przełoży się pozytywnie na wyniki. ArcelorMittal Poland to jedyny w Polsce podmiot produkujący stal z rudy – pozostali gracze przetapiają złom w energochłonnych piecach elektrycznych.

Kursy bez reakcji

Na inwestorach giełdowych perspektywa poprawy rentowności przez spółki z segmentu metalurgicznego nie zrobiła większego wrażenia.

W piątek za papiery Cognoru płacono maksymalnie 1,49 zł, w maju przed korektą papiery były wyceniane na 1,84 zł. W czerwcu analitycy DM BDM rekomendowali kupować akcje, a cenę docelową oszacowali na 2,06 zł.

Notowania Stalproduktu od maja znajdują się w trendzie bocznym – w piątek płacono za akcje 460 zł. Analitycy DM BDM niedawno obniżyli rekomendację z „kupuj" do „redukuj", a cenę docelową oszacowali na 374,2 zł.

Znaczącego ruchu nie widać też na wykresach producentów rur – Ferrum oraz kontrolowanej przez Romana Karkosika Alchemii.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.