Chiny wychodzą z prawie trzech lat narzuconej sobie izolacji, która była przeszkodą dla drugiej co do wielkości gospodarki świata. Na początku tego miesiąca chińscy urzędnicy odnotowali wzrost gospodarczy o 3 proc. w 2022 r. – drugi najniższy od co najmniej czterech dekad. Ale teraz, gdy zniesiono rygorystyczne blokady związane z COVID, urzędnicy twierdzą, że kraj wrócił do biznesu.

Gospodarka Chin miała dobry start w 2023 r., o czym świadczą zachęcające wskaźniki, począwszy od przychodów z turystyki i sprzedaży biletów, a skończywszy na indeksie menedżerów ds. zakupów (PMI).

Podczas tygodniowego Święta Wiosny Chiny odnotowały prawie 2,9 miliona podróży transgranicznych, co oznacza wzrost o 120,5 procent rok do roku, oraz 308 milionów podróży krajowych, co oznacza wzrost o 23,1 procent i powrót do 88,6 procent poziomu z 2019 roku w tym samym okresie. Kasy w tym kraju przyniosły 6,76 miliarda juanów (około 1 miliarda dolarów), co jest drugim co do wielkości wynikiem brutto podczas corocznego święta, pobitym dopiero w 2021 roku. PMI dla chińskiego sektora produkcyjnego wyniósł w styczniu 50,1, powracając do ekspansji po trzech kolejnych miesiącach spadków.

Rosnąca aktywność i mobilność sygnalizują, że w drugiej co do wielkości gospodarce świata nastąpi szybsze niż oczekiwano ożywienie w tym roku. Obecna dynamika opiera się na ciężko wypracowanych wynikach gospodarczych Chin w obliczu pandemii COVID-19 i rosnącej globalnej niepewności.

W porównaniu z innymi dużymi gospodarkami, Chinom udało się w największym stopniu ograniczyć wpływ pandemii na swój rozwój gospodarczy i społeczny. Odnotowała stopę wzrostu na poziomie 2,2 procent w 2020 roku, stając się jedyną dużą gospodarką, która odnotowała wzrost w tym roku. Pozostała wyróżniającą się siłą napędową gospodarki światowej, odnotowując wzrost o 8,4 proc. w 2021 r. i 3 proc. w 2022 r. W ciągu ostatnich trzech lat średnia stopa wzrostu w Chinach osiągnęła 4,5 proc., czyli znacznie więcej niż średnia światowa wynosząca około 2 proc.. Była również znacznie wyższa niż w głównych gospodarkach, takich jak Stany Zjednoczone i Niemcy.

Chiny od trzech lat utrzymują wzrost handlu zagranicznego i rzeczywistego wykorzystania inwestycji zagranicznych. Aby osiągnąć wzrost wysokiej jakości, jej strategia innowacyjna zaostrzyła międzynarodową konkurencyjność chińskich przedsiębiorstw i przyczyniła się do rozwoju branż zaawansowanych technologii, w tym lotnictwa i lotnictwa, przetwarzania w chmurze i sztucznej inteligencji. Wartość dynamicznie rozwijającej się gospodarki cyfrowej Chin stanowiła 39,8 proc. ich PKB w 2021 r.

Ponieważ przewiduje się, że globalny wzrost gospodarczy spadnie w 2023 r. z poziomu z 2022 r., instytucje międzynarodowe są bardzo optymistycznie nastawione do perspektyw wzrostu Chin. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozował w poniedziałek, że chińska gospodarka wzrośnie o 5,2 procent w 2023 roku, czyli o 0,8 punktu procentowego więcej niż prognoza z października 2022 roku. Wcześniejszy raport Organizacji Narodów Zjednoczonych przewidywał, że wzrost PKB Chin wyniesie w tym roku 4,8 proc.

Ponowne otwarcie Chin ma zapewnić mile widziany impuls do globalnego wzrostu, zrównoważyć słabość w Europie i zbliżającą się recesję w USA. Ale inaczej niż w 2009 r., kiedy chiński pakiet stymulacyjny o wartości czterech bilionów juanów pomógł zapoczątkować ożywienie po załamaniu Lehmana, w 2023 r. jest haczyk — wzrost inflacji dokładnie w momencie, gdy Rezerwa Federalna i inne banki centralne ścigają się, by odzyskać nad nią kontrolę .

Właśnie dlatego Kristalina Georgieva, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powiedziała w tym miesiącu, że zwrot Chin od Covid Zero jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem globalnego wzrostu w 2023 r., ale ostrzegła, co może oznaczać dla inflacji.

A co, jeśli dobre wieści o szybszym wzroście Chin przełożą się na skok cen ropy i gazu, wywierając presję na inflację?” powiedziała na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Bloomberg Economics prognozuje przyspieszenie chińskiego PKB z 3 proc. w 2022 r. do 5,8 proc. w 2023 r. Modelowanie relacji między wzrostem gospodarczym w Chinach, cenami energii i globalną inflacją sugeruje, że może to podnieść ceny konsumpcyjne o prawie cały punkt procentowy w ostatnim kwartale 2023 r. Jeśli Chiny osiągną lepsze wyniki, a wzrost wzrośnie do 6,7 proc., wzrost będzie bliższy dwóm punktom procentowym.