Sezon publikacji raportów wynikowych za I kwartał zbliża się ku końcowi, ale już pojawiło się sporo pozytywnych zaskoczeń. Sprawdzamy, czy lepsze od oczekiwań rezultaty z tego okresu mogą być zapowiedzią udanego całego roku.

Wynikowe żniwa

Wśród największych spółek najmocniej błyszczał PKN Orlen, który dzięki sprzyjającemu otoczeniu wszedł w okres wynikowych żniw. Efektowną poprawę wyników spowodowały przede wszystkim wysokie notowania produktów rafineryjnych i petrochemicznych w efekcie wzrostu cen ropy oraz wyższych wolumenów sprzedaży. – Zakładamy, że skorygowany EBITDA LIFO spółki w tym roku może wynieść powyżej 16 mld zł w otoczeniu świetnego makro w rafinacji, ale i petrochemii. Obecne marże modelowe w rafinacji nadal są wysokie, ok. 20 USD/bbl., a dodatkowym wsparciem jest dyferencjał rzędu 15 USD/bbl. – już po korekcie o realne zużycie różnych gatunków ropy. Wyniki mogą być jeszcze wyższe w przypadku nałożenia sankcji na import diesla z Rosji, który w zeszłym roku stanowił ok. 20 proc. konsumpcji w Polsce i ok. 50 proc. w Europie, która jest deficytowa na dieslu – uważa Michał Kozak, analityk Trigon DM. – W perspektywie kilku miesięcy zakładamy normalizację marż, jednak obecne otoczenie mocno wspiera wyniki II kwartału, jak i całego 2022 r. – dodaje.

Beneficjentem dobrej koniunktury w branży nawozowej jest Grupa Azoty. Kluczem do poprawy wyników są przede wszystkim wysokie ceny nawozów. – Za ponad połowę rekordowych wyników w IV kw. 2021 i I kw. 2022 odpowiadał segment nawozowy. Tam też obserwowaliśmy najwyższą dynamikę przyrostu EBITDA, co ma związek nie tylko z rekordowymi cenami nawozów, ale (czy przede wszystkim) ze zmianą polityki zakupu gazu w okresie ponadprzeciętnej zmienności cen. Obecnie widzimy względną stabilność kosztów paliwa, choć utrzymują się obawy o potencjalne odcięcie gazu do Europy dla największych klientów. Widzimy również 20–30-proc. korektę cen nawozów od marcowego szczytu, choć wciąż są one dwukrotnie wyższe niż rok temu. Dobre rentowności spółka osiąga w segmencie chemicznym, na co wpływ mają zerwane łańcuchy dostaw i brak chińskiej konkurencji. Sytuacja ta utrzymuje się również w II kwartale – wyjaśnia Krystian Brymora, analityk DM BDM. – O ile wyniki grupy z I kwartału br. są niepowtarzalne, o tyle spółka nie powinna mieć żadnego problemu ze znaczącą poprawą ubiegłorocznych rezultatów na poziomie 200–300 mln zł EBITDA kwartalnie – dodaje.

Beneficjenci wzrostu cen

Kolejny bardzo udany kwartał ma za sobą Cognor, który jest jednym z beneficjentów wysokich cen stali. EBITDA i zysk netto były najwyższe w historii spółki i wyniosły odpowiednio 192 mln zł i 156 mln zł (o 140 proc. i 263 proc. więcej niż rok wcześniej). – To głównie efekt wysokich cen produktów stalowych. Spółka w I kwartale br. w hucie Ferrostal osiągnęła średnią cenę sprzedaży kęsów na poziomie 4325 zł, co pokazuje, jak duże zakłócenie spowodował konflikt, zwłaszcza na półwyrobach – zwraca uwagę Antoni Kania, analityk BM mBanku. – Presja kosztowa przełożyła się na niższą marżowość EBITDA, która wyniosła 20 proc. względem oczekiwanych 21 proc. Wyniki oceniamy pozytywnie i spodziewamy się osiągnięcia również bardzo dobrych w obecnym kwartale – dodaje.

GG Parkiet

Korzystne warunki do poprawy wyników wykorzystał Arctic Paper, wypadając pod tym względem wyraźnie lepiej, niż zakładał rynek. Papiernicza grupa jest beneficjentem dobrej koniunktury na rynku papieru i korzystnej sytuacji na rynku celulozy, co stwarza korzystne warunki do poprawy przychodów i wyników. Zdaniem Krystiana Brymory wszystko wskazuje na to, że pozytywny trend w wynikach spółki będzie kontynuowany. – Kolejne podwyżki cen papieru, stabilne ceny celulozy i wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych sugerują, że II kwartał nie będzie gorszy – ocenia ekspert.

Efektowna poprawa

Wysoką dynamiką przychodów i zysków pozytywnie zaskoczyła rynek Grupa Kęty. Przetwórca aluminium korzysta z wysokiego popytu na swoje produkty, dostosowując ich ceny do rosnących kosztów, w tym głównie surowcowych. Jak zauważa Łukasz Rudnik, analityk Trigon DM, okres pandemii umocnił pozycję rynkową Grupy Kęty we wszystkich segmentach biznesowych, pokazując jednocześnie, że spółka w otoczeniu zerwanych łańcuchów dostaw jest stabilnym i wiarygodnym dostawcą produktów na europejski rynek. – Stabilność dostaw oraz szeroko zakrojony program inwestycyjny w połączeniu z realokacją produkcji przemysłowej do krajów z naszego regionu zarówno z Azji (zerwane łańcuchy dostaw), jak i Rosji (niestabilna sytuacja polityczna) przyspieszą tempo rozwoju spółek z grupy – uważa. Jego zdaniem rekordowe wyniki I kwartału (korygując o 49 mln odpisu) znacząco przybliżają spółkę do podniesienia tegorocznej prognozy zysku EBITDA oraz aktualizacji założeń strategii do 2025 r.

GG Parkiet

Ponadprzeciętną rentownością w I kwartale zaskoczył Atal, co znalazło odzwierciedlenie w wyższych od oczekiwanych zyskach tego dewelopera. Marża brutto ze sprzedaży mieszkań sięgnęła rekordowego poziomu 33 proc., co oczywiście jest efektem elastyczniejszego reagowania podwyżkami cen mieszkań na wzrost kosztów. Z przewidywań zarządu wynika, że w kolejnych kwartałach raczej nie ma co liczyć na podobny wynik. W perspektywie całego roku rentowność ustabilizuje się na nieco niższym poziomie 25 proc. Spółka zaznacza, że wszystko jednak będzie zależało od możliwości zwiększania ceny sprzedaży.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Problemów z kontynuacją pozytywnego trendu w wynikach nie miał Auto Partner, co było efektem utrzymującego się wysokiego popytu na części samochodowe, czemu dodatkowo sprzyja kryzys związany z brakiem półprzewodników, ograniczający podaż nowych aut. – Popyt na części samochodowe nadal jest bardzo duży, a nasza grupa, dzięki skutecznej strategii działania, doskonale wykorzystuje obecną sytuację – wyjaśnia Aleksander Górecki, prezes Auto Partnera. – Analizując nasze wyniki finansowe za I kwartał 2022 r., warto zwrócić uwagę na dwa czynniki. Po pierwsze, rentowność marży brutto ze sprzedaży nadal utrzymuje pozytywny trend z poprzednich kwartałów. Co więcej, w I kwartale br. osiągnęła ona znacznie wyższy poziom w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – wzrost do 29,6 proc. z 27,6 proc. Po drugie, za wzrost Grupy istotnie odpowiadała także nasza sprzedaż zagraniczna, która urosła blisko 50 proc. rok do roku. Po raz pierwszy w historii nasza sprzedaż zagraniczna była nieznacznie większa niż sprzedaż krajowa – dodaje.