Wierzytelności

GetBack szuka nowych rozwiązań dla wierzycieli

Sanacja zamiast postępowania układowego?
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

GetBack wysyła jasny sygnał do obligatariuszy: obecne propozycje układowe będą trudne do zrealizowania. Już wcześniej firma dawała do zrozumienia, że są to propozycje wstępne. Zakładały one, że spółka spłaci wyemitowane obligacje w 65,36 proc. Płatności miały być rozłożone na raty, a ostatnia z nich miała zostać zrealizowana do końca 2025 r. Niespłacona część obligacji, czyli 34,64 proc., miała zostać zamieniona na akcje. W 100 proc. mieli natomiast być spłaceni wierzyciele zabezpieczeni. Zarząd GetBacku chce jednak, aby i oni dołączyli do układu. Chodzi głównie o instytucje finansowe, m.in. banki.

– Pracujemy obecnie nad nową propozycją układową. Obecna, patrząc na aktywa i zobowiązania firmy, jest trudna do zrealizowania – podkreśla Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku. Najnowsze szacunki mówią, że zobowiązania firmy przekraczają 3,3 mld zł. Wcześniej była mowa o kwocie 2,8 mld zł. Z kolei wartość aktywów finansowych, czyli portfeli wierzytelności, szacowana jest na około 1,7 mld zł. To m.in. te rozbieżności skłoniły GetBack do szukania nowych rozwiązań dla wierzycieli.

Foto: PARKIET

– Zakładaliśmy, że wierzyciele zabezpieczeni będą spłaceni w 100 proc. Chcemy jednak, aby dołączyli do układu i wzięli udział w „haircut". Na razie ciężko powiedzieć, jak duże może być to cięcie. Na chwilę obecną rozważamy różne propozycje układowe. Jedynym z pomysłów jest chociażby zaspokojenie obligatariuszy w całości do pewnej kwoty. Może to być 50 tys. zł. Powyżej tej kwoty zaczynałby się „haircut". Nie planujemy natomiast wydłużenia okresu spłat zobowiązań wobec obligatariuszy. Jeśli wierzyciele zabezpieczeni dołączyliby do układu, jest nawet szansa, żeby okres spłat został skrócony – wyjaśnia Dąbrowski.

Ostateczne propozycje układowe firma chce przedstawić do końca sierpnia. Liczy, że głosowanie nad układem w optymistycznym wariancie odbędzie się w połowie września, w pesymistycznym do końca września. Wcześniej, do 24 sierpnia, GetBack chce także mieć niezależną wycenę portfeli.

Niewykluczone jednak, że spółka odejdzie od przyspieszonego postępowania układowego. Alternatywnym rozwiązaniem branym pod uwagę jest bowiem postępowanie sanacyjne. Decyzja, czy faktycznie do niego dojdzie, ma zapaść do końca sierpnia.

– Rozważamy taką opcję, ale musielibyśmy do niej przekonać też Radę Wierzycieli. Sanacja otwiera szansę na cofnięcie części umów, które były podpisane 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o sanację, a które nie miały ekonomicznego uzasadnienia. Tym samym w spółce mogłyby pojawić się pieniądze, które byłyby dodatkowym źródłem zaspokojenia wierzycieli. W sumie jest kilkadziesiąt takich umów. Zdajemy sobie sprawę, że instytucje finansowe, tj. banki czy TFI, nie mają ekonomicznego interesu w rozwiązaniach, które rozważamy. Argumentem może być dla nich utrzymanie klientów, którym sprzedawały obligacje, reputacja, a także argument moralny. Faktem jest bowiem, że GetBack, kupując drogo portfele wierzytelności, pozwolił wielu instytucjom zrealizować zyski – mówi Dąbrowski.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.