Technologie

Powstanie nowy indeks giełdowy

Od kwietnia przyszłego roku GPW będzie publikować wskaźnik obejmujący spółki zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, prowadzoną we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz.
Foto: Adobestock

Koncepcję „Indeksu Łukasiewicza" zaprezentowali dziś Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz i Marek Dietl, szef  Giełdy Papierów Wartościowych podczas konferencji „Debiut Łukasiewicza" - pierwszego spotkania naukowców i inżynierów Łukasiewicza z przedstawicielami spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Prezes GPW podkreśla, że wprowadzenie nowego indeksu, grupującego najbardziej innowacyjne spółki,  wpisuje się w trendy zachodzące w gospodarce oraz na rynku kapitałowym.

- My również stawiamy na nowoczesne rozwiązania i technologie, a jedną z naszych najważniejszych innowacji jest nowa wersja kalkulatora indeksów giełdowych stosowanego przez GPW Benchmark. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli od II kwartału 2021 r. zwiększyć zakres usług „fabryki szytych na miarę" indeksów i wskaźników referencyjnych dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych - mówi Dietl.

Z kolei prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz podkreśla, że poziom innowacyjności nie od dziś bezpośrednio wpływa na rynkowy sukces i przyciąga uwagę inwestorów.

-  Inicjując, wraz z GPW, powołanie indeksu najbardziej innowacyjnych firm na warszawskim parkiecie, chcemy docenić i wyróżnić ich zaangażowanie w działalność badawczo- rozwojową oraz zachęcić pozostałe firmy do rozwijania  potencjału w oparciu o wiedzę i kompetencje naukowców Łukasiewicza, największego w Polsce dostawcy innowacyjnych rozwiązań B+R – mówi  Dardziński.

Według wstępnych założeń w skład indeksu wejdą spółki notowane na głównym rynku oraz na  NewConnect, które współpracują z Łukasiewiczem. Aktualizacja listy uczestników będzie przeprowadzana co pół roku. Wartości indeksu będą obliczane raz dziennie na podstawie kursów zamknięcia. Ambicją autorów projektu jest, aby pierwszy skład portfela indeksu został opublikowany 1 kwietnia 2021 r., w drugą rocznicę powołania Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Na ofertę Sieci składa się system tzw. wyzwań, dzięki któremu grupa naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przygotowuje dla przedsiębiorcy propozycję opracowania skutecznego rozwiązania w ramach czterech kierunków działalności – transformacji cyfrowej, inteligentnej mobilności, zdrowia oraz zrównoważonej gospodarki i energii. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Z Siecią współpracuje kilka tysięcy podmiotów, w tym kilkadziesiąt spółek giełdowych.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.