Technologie

Big Cheese Studio odkrywa karty

Producent i wydawca gier oczekuje, że z emisji nowych akcji pozyska około 5 mln zł.
Foto: materiały prasowe

Przedmiotem oferty jest do 1 005 000 akcji, w tym do 135 000 nowych walorów serii B oraz do 870 000 papierów serii A oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających. 28 października ruszy budowa księgi popytu. Dzień później zostanie opublikowana cena akcji. Zapisy w transzy małych inwestorów odbędą się w dniach 29.10 - 8.11.2021, a w transzy dla dużych inwestorów w dniach 29.10 - 9.11.2021. Do 15 listopada ma się odbyć przydział akcji.  W okresie około 2 tygodni od przydziału  przewidywany jest termin dopuszczenia do obrotu i rozpoczęcia notowań akcji i PDA na GPW.

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 5 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone w latach 2021-2023 na wykonanie przez wewnętrzne i zewnętrzne zespoły deweloperskie trzech kolejnych projektów gier. Studio informuje, że w przypadku pozyskania mniejszej kwoty będzie finansowało realizację celów emisyjnych z wykorzystaniem alternatywnych źródeł.

Spółka jest rentowna. W 2020 r. zanotowała 8,2 mln zł zysku netto wobec 5,1 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 8,7 mln zł wobec 5,4 mln zł w roku 2019, a przychody urosły do 11,4 mln zł z 7,5 mln zł. Spółka podała też dane za I półrocze 2021 r. Wynika z nich, że zanotowała w tym okresie 5,5 mln zł zysku netto oraz 5,8 mln zł zysku operacyjnego, a obroty wyniosły 7,5 mln zł.

Big Cheese Studio zamierza dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Chce przeznaczać na dywidendę do 90 proc. zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie dwa warunki: planowane wpływy ze sprzedaży gier w roku, w którym zostanie podjęta uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy, będą większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w tym samym roku oraz po wypłacie dywidendy, na rachunku spółki pozostanie minimum 2 mln zł gotówki.

Big Cheese Studio działa od trzech lat. W 2019 r. wypuściło swoją flagową grę: „Cooking Simulator", której wolumen sprzedaży przekroczył  700 tys. sztuk, a wraz z płatnymi DLC  1,1 mln sztuk. Strategia studia zakłada jednoczesne prace nad 2-3 produktami rocznie.

Głównym akcjonariuszem jest PlayWay, którego udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (po uplasowaniu wszystkich nowych akcji i sprzedaży wszystkich sprzedawanych) wyniesie 50,18 proc.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w IPO jest DM BOŚ.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.