Technologie

Wraca sprawa Sferii. Komisja Europejska wszczyna szczegółowe postępowanie

Choć Sferia nie korzysta z bloku pasma 800 MHz Komisja Europejska ogłosiła dziś, że chce szczegółowo wyjaśnić jak telekom z grupy Polsatu wszedł w jego posiadanie i czy przypadkiem na tym nadmiernie nie zarobił.
Foto: Adobestock

Choć Sferia nie korzysta  z bloku pasma 800 MHz Komisja Europejska ogłosiła dziś, że chce szczegółowo wyjaśnić jak telekom z grupy Polsatu wszedł w jego posiadanie i czy przypadkiem na tym nadmiernie nie zarobił.

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie mające ocenić, czy przydzielenie Sferii przez polskie organy bloku częstotliwości na świadczenie usług 4G było zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa - poinformowało biuro prasowe KE.

To kolejna odsłona sprawy, w której przeciwko przyznaniu bloku pasma 800 MHz Sferii wcześniej niż innym i poza aukcją zaprotestowali wszyscy konkurenci Cyfrowego Polsatu (obecnie ma 51 proc. akcji Sferii).

Sferia uzyskała dostęp do bloku pasma 800 MHz w 2013 roku. Przydział ten miał zakończyć spór w paryskim arbitrażu wytoczony Polsce przez udziałowców Sferii (wówczas spółki cypryjskie Zygmunta Solorza). Wehiuły Juvel i Bithell domagały się około 1,6 mld zł. Samo przydzielenie częstotliwości nie zakończyło jednak arbitrażu. Ostatecznie Polska go wygrała w ubiegłym roku, a pasmo przyznane Sferii wróciło do puli.

"Komisja otrzymała skargi od konkurentów operatora, którzy twierdzą, że w 2013 r. polskie organy przydzieliły Sferii pasmo 800 MHz w tzw. „dywidendzie cyfrowej" bez aukcji, nie nakładając na nią dodatkowych kosztów ani obowiązków w zakresie zasięgu. Innym operatorom przydzielono pozostałe bloki w paśmie dywidendy cyfrowej 800 MHz dopiero w 2016 r. w drodze konkurencyjnej procedury, za opłatą wynoszącą średnio ok. 390 mln euro (1,7 mld zł) oraz nakładając na nich obowiązki w zakresie zasięgu. Według skarżących przyznanie Sferii w 2013 r. częstotliwości radiowych w sieci GSM nie było zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa" - przypomina KE.

"Zgodnie z ramami regulacyjnymi UE dotyczącymi łączności elektronicznej państwa członkowskie mogą przydzielać operatorom częstotliwości widma krajowego bez maksymalizacji przychodów. Taki przydział nie stanowi co do zasady pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE, pod warunkiem że zainteresowane podmioty są traktowane jednakowo, zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Jeśli jednak podmioty gospodarcze zostały potraktowane w różny sposób, przydział można uznać za pomoc państwa, która – o ile nie jest obiektywnie uzasadniona – może być niezgodna z rynkiem wewnętrznym" - wyjaśnia KE. "Na obecnym etapie i w oparciu o dostępne informacje Komisja wstępnie dopuszcza możliwość, że polskie władze przyznały Sferii częstotliwości 800 MHz na korzystniejszych warunkach niż innym operatorom, co mogło stanowić pomoc państwa" - podano.

"Komisja zbada również, czy ewentualna różnica między traktowaniem Sferii i innych podmiotów gospodarczych, jeżeli zostanie potwierdzona, była uzasadniona i czy przydział częstotliwości mógł przynieść Sferii nienależną korzyść gospodarczą względem jej konkurentów, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa" - zapowiedziała Bruksela.

Według KE, postępowanie dotknie także Cyfrowego Polsatu. "Z uwagi na strukturalne, funkcjonalne, osobiste i kapitałowe powiązania między Sferią i grupą Cyfrowy Polsat Komisja zbada również, czy potencjalna pomoc państwa przyniosła korzyści nie tylko Sferii, ale również całej grupie Cyfrowy Polsat" - podało biuro prasowe.

Jak zastrzeżono, komisja przystąpi teraz do dalszego badania w celu ustalenia, czy jej wstępne zastrzeżenia zostaną potwierdzone. "Wszczęcie szczegółowego postępowania daje Polsce i zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia swoich uwag. Nie przesądza to o wyniku postępowania" - czytamy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.