Technologie

Atende rośnie po wynikach

Informatycznej spółce mocno spadły przychody, ale zyski wzrosły. Jakie będą kolejne kwartały?
Foto: materiały prasowe

O prawie 5 proc. do 3,46 zł drożeją podczas środowej sesji akcje spółki Atende. Wczoraj po sesji opublikowała ona wyniki za I półrocze. Mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego związanego z pandemią poprawiła zysk na działalności operacyjnej (wzrost o 22 proc. r/r),  wynik EBITDA (wzrost o 3 proc. r/r) oraz zysk netto  (wzrost o 52 proc. r/r). Atende podkreśla, że należy wziąć pod uwagę  zaprzestanie konsolidacji wyników spółki Sputnik Software, której wszystkie posiadane udziały  sprzedano pod koniec 2019 r.

Roman Szwed, prezes  Atende przyznaje, że z powodu pandemii część klientów ograniczyła swoje budżety na inwestycje.   Podkreśla jednak, że jego spółce udało się mimo to poprawić wyniki. -  Widoczny wzrost rentowności zapewnił dobre wyniki finansowe w zakresie generowanego zysku mimo spadku przychodów  – mówi.

W I półroczu 2020 r. grupa Atende miała ponad 94 mln zł przychodów, czyli o 36 proc. mniej niż rok wcześniej, a zysk brutto na sprzedaży spadł rok do roku o 2 proc. do 32,6 mln zł. Koszty ogólnego zarządu spadły o 4 proc., a marża zysku brutto na sprzedaży wzrosła o ponad 12 pkt proc.

Łączny wpływ spółek zależnych na skonsolidowany zysk na poziomie operacyjnym przed opodatkowaniem oraz zysk netto był dodatni. Największy pozytywny wpływ na wyniki miały: Atende Software i A2CC.

Przychody w kluczowym dla grupy sektorze telekomunikacji i mediów wyniosły 51 mln zł, co oznacza wzrost o 4 proc. W ramach tego segmentu, przychody od operatorów mobilnych, którzy stanowią najbardziej stabilną grupę klientów Atende, wyniosły w I półroczu 2020 r. 27 mln zł, co oznacza zwiększenie o 16 proc. r/r. Natomiast największy wpływ na spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie, w porównaniu do I połowy 2019 r., miał sektor publiczny, gdzie przychody zmniejszyły się o 28,1 mln zł  (czyli o 69 proc. r/r).

„Wynika to głównie z powodu trwających ograniczeń zamówień przez podmioty publiczne oraz braku w 2020 r. konsolidacji wyników spółki Sputnik Software, działającej na rynku publicznym (10,3 mln zł przychodów w I półroczu 2019 r.)" – informuje spółka.

W II kwartale 2020 r. skonsolidowana marża ze sprzedaży usług abonamentowych wyniosła 11 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r. Marża pokryła 50 proc. kosztów stałych grupy.

Powiązane artykuły