REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Surowce i paliwa

Spada poziom gotówki w JSW

JSW wypracowała w III kwartale lepsze wyniki od oczekiwań, dzięki czemu jej notowania rosną o blisko 5 proc., do 21,9 zł. Znacząco zmalał natomiast poziom gotówki – w trzy miesiące wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów spadła o blisko 700 mln zł.
Foto: Adobestock

JSW wypracowała w III kwartale 153 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 355,6 mln zł rok wcześniej. Mimo że spadek sięga 56 proc., wynik i tak jest o 8,1 proc. lepszy od średniej analityków. Przychody na poziomie 2,16 mld zł były o 8 proc. niższe rok do roku, jednak o 1,5 proc. wyższe od średniej szacunków analityków.

Na koniec września środki pieniężne i ich ekwiwalent wyniosły 570,2 mln zł wobec niecałych 1,27 mld zł na koniec II kwartału. Warto zauważyć również, że spółka posiada 1,86 mld zł w funduszu, z którego środki mają zostać wykorzystane na finansowanie spółki w okresach dekoniunktury. „Całość inwestycji posiadanych w FIZ zostało zaklasyfikowanych jako aktywa długoterminowe, ponieważ jednostka dominująca nie zamierza wykorzystać tych aktywów w krótkim terminie oraz aktywa te nie służą celom zapewnienia bieżącej płynności, lecz mają charakter lokaty długoterminowej" – tłumaczy spółka.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA