Surowce i paliwa

Nieudane wezwanie na akcje Puław

W zakończonych wczoraj zapisach Azoty Tarnów kupiły jednie 10,3 proc. akcji Puław. Tymczasem chciały ich nabyć 32 proc. Na wezwanie nie odpowiedział Skarb Państwa.
Foto: spółka

UniCredit CAIB Poland, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu ogłoszonym przez Azoty Tarnów na papiery Zakładów Azotowych Puławy poinformował, że inwestorzy złożyli zapisy na sprzedaż niespełna 1,97 mln akcji reprezentujących łącznie 10,3 proc. kapitału spółki. Ostateczna liczba walorów nabytych w wezwaniu zostanie potwierdzona po zawarciu transakcji nabycia papierów, co ma nastąpić 21 sierpnia.

Wynik wezwania jest zaskoczeniem. Ze względu na wcześniejsze deklaracje Mikołaja Budzanowskiego, ministra skarbu, rynek oczekiwał, że wezwanie zakończy się pełnym sukcesem i Azoty Tarnów nie będą miały problemu z nabyciem deklarowanych, ponad 6,1 mln akcji Puław, stanowiących 32 proc. kapitału firmy.

Z opublikowanego na stronach internetowych resortu skarbu komunikatu wynika, że na wezwanie odpowiedziała Kompania Węglowa (podmiot zależny od Skarbu Państwa). W efekcie łączny udział obu podmiotów w akcjonariacie Puław spadł z 60,57 proc. do 50,67 proc. Według MSP, dzięki temu został spełniony pierwszy warunek służący konsolidacji spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej. Drugim krokiem ma być zbycie przez Skarb Państwa pozostałych akcji Puław w drodze wymiany na walory Azotów Tarnów. Resort tłumaczy, że zachowanie własności znaczącego pakietu akcji w nowym połączonym podmiocie pozwoli Skarbowi Państwa na uczestniczenie w oczekiwanym wzroście wartości obu spółek, wynikającym z efektów planowanej konsolidacji.

- Skarb Państwa jako istotny akcjonariusz obu spółek i znaczący uczestnik procesu konsolidacji będzie nadzorował jej przebieg tak, aby była fuzją dwóch równorzędnych podmiotów, a nie przejęciem. Wezwanie należy traktować jako narzędzie służące połączeniu obu grup, a nie mandat do dominacji którejkolwiek ze spółek w nowo powstałym podmiocie  - informuje Mikołaj Budzanowski w opublikowanym komunikacie. Dodaje, że intencją MSP jest, aby nowo powstały podmiot stał się jednym z filarów polskiego rynku kapitałowego.

Komunikat wydały również Azoty Tarnów. Zarząd potwierdził, że przygotowuje ofertę wymiany akcji dla pozostałych akcjonariuszy Puław według ogłoszonego wcześniej parytetu wymiany 2,5 akcji Azotów Tarnów za 1 akcję Puław. W jego ocenie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Spółka obecnie pracuje nad przygotowaniem prospektu emisyjnego. Wymiana akcji ma mieć miejsce po zatwierdzeniu prospektu przez KNF i jego publikacji oraz po otrzymaniu przez Azoty Tarnów zgody UOKiK na dokonanie koncentracji.

Powiązane artykuły