Przemysł

Analitycy stawiają na Mercor

Według specjalistów Domu Maklerskiego BOŚ akcje producenta biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych mają potencjał wzrostowy. Dlatego rekomendują kupowanie papierów spółki, wyceniając je po 12,70 zł.
Foto: Bloomberg

Podczas poniedziałkowej sesji za papiery Mercoru płacono na rynku około 10,65 zł.

W ocenie autorów rekomendacji  znaczący i stały wzrost portfela zamówień powinien za sprawą dźwigni operacyjnej oddziaływać na poprawę zysków. - Dobre warunki makroekonomiczne stworzą otoczenie sprzyjające silnemu popytowi na produkty Mercora. Korzystne trendy na rynkach zagranicznych są widoczne w szczególności w Hiszpanii i Rosji, gdzie przyspieszają inwestycje w infrastrukturę publiczną. Zwiększony napływ zamówień powinien umożliwić pokrycie wyższej bazy kosztów (powstałej w związku z uruchomieniem nowego zakładu i nowych linii produkcyjnych), która w poprzednich kwartałach obciążała wyniki spółki – argumentują analitycy.

Według ekspertów, obiecujące perspektywy spółki wydaje się potwierdzać także podejście banków do przekroczenia przez spółkę warunków umówkredytowych. - Naszym zdaniem poprawa wyników i mniejsze wydatki inwestycyjne pozwolą spółce utrzymać kontrolę na zobowiązaniami – dodają.

Wśród czynników ryzyka wskazują wezwanie do zapłaty od Assa Abloy. -Jednakże na razie Mercor nie dostał oficjalnego pozwu od Assa Abloy, która wywiera na spółkę naciski głównie przez artykuły prasowe i chociaż zarzuty wydają się poważne, trudno nam ocenić, jak podejdzie do nich sąd - podkreślają.

Prognoza analityków DM BOŚ zakłada, że w tym roku zysk netto Mercoru wyniesie 6,3 mln zł przy przychodach sięgających 319,7 mln zł. W 2018 roku zysk netto wzrośnie do 16,6 mln zł, a sprzedaż zwiększy się do 362,4 mln zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły