REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Mercor poprawił rezultaty sprzed roku

Producent biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych podtrzymał pozytywny trend w wynikach, choć tempo poprawy wyhamowało.
Foto: materiały prasowe

W I kwartale roku obrotowego 2019/2020 (trwającym od kwietnia do czerwca) Mercor wypracował 5,2 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec prawie 5,1 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny wzrósł o 4 proc. do ponad 7,2 mln zł. EBITDA wyniosła 9,9 mln zł i była o 7 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 87,3 mln zł i były o prawie 8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Grupa w tym okresie zwiększyła skalę działania w kraju (wzrost o 15 proc. do 47,6 mln zł). Sprzedaż zagraniczna była zbliżona do ubiegłorocznego poziomu i wyniosła 39,7 mln zł.

Wartość zamówień pozyskanych w I kwartale roku 2019/20 wyniosła 111,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

Grupa w I kwartale roku obrotowego 2019/20 przeznaczyła na inwestycje ok. 4,4 mln zł, głównie na badania i rozwój nowych produktów oraz kolejne prace związane z rozwojem produkcji innowacyjnej płyty mcr Silboard (pion ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji).

Rozpoczęty w sierpniu 2018 r. i zakończony w maju 2019 roku proces przeglądu opcji strategicznych wskazał grupie możliwość wsparcia rozwoju poprzez pozyskanie inwestora finansowego oraz przeprowadzenie kierowanej do niego emisji akcji. Zarząd jest w trakcie negocjacji.

- Kolejny rok obrotowy rozpoczęliśmy wzrostem skali działania i zyskowności. Wykorzystujemy w pełni koniunkturę w Polsce i Europie. Realizujemy wiele inwestycji, głównie w szeroko pojętym obszarze budownictwa kubaturowego. Umacniamy dywersyfikację produktową i geograficzną. Rozwijamy sprzedaż nowych produktów i opracowujemy nowe rozwiązania – podsumowuje Krzysztof Krempeć, prezes Mercoru.

- Otoczenie rynkowe sprzyja naszej Grupie i widzimy wiele możliwości rozwoju, stawiając głównie na ekspansję geograficzną i nowości w ofercie. Jedną z nich jest innowacyjna płyta ogniochronna mcr Silboard. By uruchomić produkcję na dużą skalę, w kilku wariantach rozmiarowych, przenieśliśmy w ostatnich miesiącach zakupioną w maju linię technologiczną do zakładu koło Płocka. Jesteśmy w trakcie procesu montażowego i adaptacyjnego, który chcemy zakończyć w I połowie przyszłego roku. Zdobywamy kolejne, ciekawe kontrakty, II kwartał roku 2019/20 rozpoczęliśmy bardzo dobrze – w samym lipcu odnotowaliśmy 23-procentowy wzrost wartości zamówień rok do roku, do 39 mln zł – dodaje.

W trakcie środowej sesji za akcje Mercoru płacono na giełdzie około 7,28 zł,  co oznacza zniżkę o prawie 1,4 proc. względem kursu odniesienia z poprzedniej sesji.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA