Mercor. Analitycy niżej wyceniają akcje

Analitycy Biura Maklerskiego Pekao obniżyli cenę docelową akcji Mercoru do 25,10 zł z 26,40 zł poprzednio, ale utrzymali rekomendację „trzymaj".

Publikacja: 10.07.2024 18:05

Mercor. Analitycy niżej wyceniają akcje

Foto: AdobeStock

Na zamknięciu środowej sesji akcje producenta biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zostały wycenione na 24 zł.  

Autorzy rekomendacji zauważają, że w ostatnim czasie zmaterializowały się ich obawy dotyczące branży budownictwa kubaturowego, zaś spowolnienie może potrwać dłużej niż oczekiwano. Pomimo tego Mercor ich zdaniem jest przygotowany na trudniejsze czasy i powinien zachować swoją silną pozycję rynkową. - Słabsza koniunktura w branży przełożyła się na spadek wartości zamówień w spółce, zwłaszcza na początku 2024 roku. Obecnie na rynku nie ma dużych zleceń, zaś inwestorzy liczą na szybsze wydatkowanie środków w ramach KPO. Nasza prognoza zakłada spadek poziomu zamówień w roku obrotowym 2024/25 do 521 mln zł (spadek o 8,8 proc. r./r.). Wobec tego spodziewamy się spadku przychodów w 2024/25 o 11,8 proc. r./r. do poziomu 511 mln zł - zakładają analitycy.

Jednocześnie uważają, że większa konkurencja powinna spowodować dodatkową presję na marże, jednak generowane wyniki wciąż będą przyzwoite. - Mercor powinien utrzymać wysoką jednocyfrową marżę EBITDA pomimo trudniejszych uwarunkowań ekonomicznych, zaś w kolejnych latach zakładamy powrót do wyższych marż wraz z poprawą sytuacji w branży – wskazują.

Z uwagi na bezpieczny poziom zadłużenia, spodziewają się kontynuacji wypłaty dywidend przez Mercor (choć na niższym poziomie niż poprzednim roku, gdy spółka wypłaciła rekordową dywidendę 1,51 zł na akcję) oraz dalszego spadku zadłużenia.

Tekst jest skrótem rekomendacji BM Pekao dla Mercoru przygotowanej na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Jej autorem jest Damian Szparaga. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 10 lipca, o godz. 7:30.

Rekomendacje
Forte z nową rekomendacją i obniżoną wyceną
Rekomendacje
Dadelo: Rekomendacja zachęciła do zakupów. Kurs mocno rośnie
Rekomendacje
Medicalgorithmics z wyższą wyceną i pozytywną rekomendacją
Rekomendacje
Molecure z niższą wyceną i pozytywną rekomendacją
Rekomendacje
Rainbow Tours z 50-proc. potencjałem wzrostu
Rekomendacje
East Value Research podnosi wycenę Synektika