Przemysł

PKO BP odstąpił od nałożenia na Pozbud sankcji za naruszenie kowenantu

PKO BP pozytywnie rozpatrzył wniosek Pozbudu T&R i odstąpił od nałożenia na spółkę jakichkolwiek sankcji wynikających z umów kredytowych zawartych pomiędzy Pozbud T&R a PKO BP, związanych z naruszeniem wskaźnika finansowego dług netto / EBITDA dla jednostkowych danych finansowych - kowenantu finansowego, podała spółka.
Foto: materiały prasowe

Zgodnie z zapisami obowiązujących umów, spółka zobowiązała się do utrzymania w okresie kredytowania, na dzień kończący każdy kwartał kalendarzowy, wskaźnika finansowego dług netto / EBITDA dla jednostkowych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,5x, natomiast dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 4,0x.

Spółka wyjaśniła, że nastąpiło naruszenie zapisów umownych w związku z brakiem utrzymania poziomu wskaźnika dla jednostkowych danych finansowych.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.