Oszczędzanie

TOP 5 Kont oszczędnościowych. Listopad 2018 r.

Choć w najbliższym czasie wielu z nas czeka więcej wydatków i znacznie mniej okazji do oszczędzania, to mimo wszystko warto zadbać o systematyczność i przelać choć część wolnych środków z bieżącej wypłaty na oprocentowany rachunek w banku.
Foto: Adobestock

W naszym zestawieniu znajdziecie najlepiej oprocentowane konta oszczędnościowe na rynku - po jednym wybranym z każdej instytucji. Tworząc najnowszy ranking przyjęliśmy, że na rachunku znajduje się saldo środków równe 10 tys. zł.

Najwyższe zyski wypracować można na Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku. Instytucja ta, przez dwanaście kolejnych miesięcy gwarantuje 3,5 proc. odsetek w skali roku do kwoty 10 tys. zł. Warunkiem jest zapewnienie wpływów wynagrodzenia na koncie osobistym w minimalnej kwocie 1 tys. zł miesięcznie (klient nie może być posiadaczem konta osobistego w okresie od 11 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.). Środki przewyższające próg kwotowy objęty promocją, oprocentowane są według stawek standardowych, tj. od 0,85 proc. dla kwot do 50 tys. zł i do 1,25 proc. dla salda przewyższającego 0,5 mln zł.

Otwierając Konto Idealnie Proste w Idea Banku, na rachunku oszczędnościowym wypracować można do 3,2 proc. zysku w skali roku. Oprocentowanie promocyjne naliczane jest do 30 grudnia 2018 r. i wynosi  3,2 proc. dla salda do 20 tys. zł; 2,5 proc. dla salda powyżej 20 tys. zł (do 200 tys. zł); 2,2 proc. dla salda powyżej 200 tys. zł (do 1  mln zł) i 1,1 proc. dla salda powyżej 1 mln zł. Każdy klient założyć może do 3 rachunków, w związku z czym w sumie na kontach ulokować może do 60 tys. zł na najwyższej stawce.

Cztery banki gwarantuja na rachunkach do 3 proc. odsetek w skali roku. Bank Pocztowy w specjalnej ofercie dla beneficjentów programu „Rodzina 500+" i T- Mobile Usługi Bankowe, Alior Bank z Bankiem Pekao SA na tradycyjnych Kontach Oszczędnościowych.

Bank Pocztowy w Koncie 500+ płaci podwyższone odsetki do kwoty 10 tys. zł (środki powyżej tej wartości oprocentowanie są stawką 0,4 proc. w skali roku). Promocyjne oprocentowanie gwarantowane jest w okresie od 1 października do 31 grudnia 2018 roku. Warunkiem koniecznym, który musi spełniać klient jest uzyskiwanie wpływów w kwocie minimum 500 zł z rachunku dedykowanego do wypłaty świadczenia w ramach Programu "Rodzina 500+" oraz wpis w tytule przelewu „R.500+".

T-Mobile Usługi Bankowe dedykuje swoją ofertę wyłącznie nowym klienci otwierającym konto osobiste. Środki do kwoty 50 tys. zł wpłacone na Konto Oszczędnościowe objęte są promocyjną stawką przez okres trzech miesięcy. Po tym czasie oprocentowanie rachunku wynosi 1,05 proc.(WIBID 1M – 0,4 pkt. proc. z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca).

W Banku Pekao S.A specjalna stawka oprocentowania dla Konta Oszczędnościowego zakładanego przez klientów otwierających Konto Przekorzystne obowiązuje przez 365 dni od daty otwarcia rachunku i naliczana jest od 1 grosza do kwoty 20 tys. zł. Oprocentowanie dla salda powyżej tej kwoty  wynosi 0,7 proc. w skali roku.

Alior Bank, 3 proc. w skali roku gwarantuje klientom z aktywną Korzyścią Wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym do Konta Jakże Osobistego. Podwyższone odsetki wyliczane są  dla środków do kwoty 20 tys. zł. Oferta obowiązuje do końca  grudnia 2018 r.

Santander Bank Polska i Bank Millennium oferują swoim klientom 2,7 proc. zysku w skali roku. Pierwszy – na Koncie Systematycznym za regularne odkładanie stałej kwoty z Konta Jakie Chcę lub Konta VIP, a drugi – na Koncie Oszczędnościowym Profit za nowe środki do kwoty 100 tys. zł.

Piątkę najlepszych rachunków oszczędnościowych zamykają oferty od eurobanku, ING Banku Śląskiego i Credit Agricole. Wszystkie trzy instytucje gwarantują oprocentowanie na poziomie 2,5 proc. w skali roku - do 30 tys. w eurobanku na Rachunku Extra Zysk (oprocentowanie ważne przez okres trzech miesięcy), do 100 tys. zł w ING Banku Śląskim na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w promocji „Bonus na Start" (stawka obowiązuje przez cztery kolejne miesiące) i do 100 tys. zł w Credit Agricole na Rachunku Oszczędzam w Ofercie specjalnej „Na Start" (oprocentowanie ważne jest również przez cztery miesiące).

Poza rankingiem znalazła się oferta Rachunku Smart od BGŻOptima, w którym to zakończyła się dotychczasowa promocja z oprocentowaniem do 2,6 proc. w skali roku dla oszczędności nieprzekraczających 100 tys. zł. Dziś BGŻOptima zaoferować może zaledwie 0,7 proc. zysku w skali roku.

Warto pamiętać, że wszystkie oszczędności zgromadzone w bankach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 tys. euro.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.